vr, 06-26-2020, 16:47
Nieuws

Zo ziet het investeringspakket van de Rijksoverheid in Zeeland eruit

Het kabinet, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen hebben een bestuurlijk akkoord bereikt over het compensatiepakket dat is opgesteld door speciaal adviseur Bernard Wientjes. Het akkoord bevat een pakket aan maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied. Daarmee biedt het nieuwe kansen voor de regio.

In totaal investeert het Rijk de komende jaren zo’n 650 miljoen euro in de regio en is de verwachting dat het op de langere termijn zeker meer dan duizend banen zal opleveren.

Infographic Investeringspakket Zeeland
Investeringspakket Zeeland

Delta Kenniscentrum voor voedsel, water en energie

Een Delta Kenniscentrum dat in Vlissingen moet komen, focust zich op de unieke Zeeuwse combinatie van voedsel, water en energie. Hiervoor wordt een samenwerkingsverband aangegaan tussen de Zeeuwse kennisinstellingen (Scalda, Hogeschool Zeeland, University College Roosevelt en Wageningen Marine Research) en Wageningen Universiteit en de Universiteit Utrecht. Om deze ontwikkeling te ondersteunen, worden er door het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor onder andere de gebiedsontwikkeling van de Kenniswerf.

Investeringsfonds om bedrijven aan te trekken en te investeren

Het versterken van het Investeringsfonds Zeeland, om bedrijven aan te trekken en te investeren in kansrijke spin-offs van het Delta Kenniscentrum. Bovendien levert de versterking van de industrieclusters nieuwe investerings- en baankansen op.

Een groter investeringsvermogen zorgt voor een betere werving en ondersteuning van kansrijke startups en mkb’ers: met een fonds van € 20 miljoen kan de regio kennisintensieve bedrijven aantrekken voor Zeeland en investeren in startups, scale-ups en groeiende bedrijven die op de Kenniswerf ontstaan als spin-off van het Delta Kenniscentrum.

Rechtbank en gevangenis

Verder wordt er een grootschalig justitieel complex gebouwd met een extra beveiligde zittingslocatie voor de rechtbank, een strategisch kenniscentrum tegen ondermijnende criminaliteit, een beveiligde werk- en overnachtingslocatie, plus een extra beveiligde inrichting.

Snellere treinverbinding

Daarnaast komt er een snellere treinverbinding vanuit Zeeland naar de Randstad, Brabant en Vlaanderen.

Huisartsenopleiding

En komt er een huisartsenopleiding in Zeeland en een regionaal gezondheidscentrum in Vlissingen.
 

 

Link: Download het gehele adviesrapport 'Wind in de Zeilen'

Bron: Rijksoverheid