Juridische en fiscale zaken

Het is belangrijk u goed te laten adviseren over welke rechtsvorm het beste past bij de vestiging of uitbreiding van uw bedrijf in Zeeland. Als u al een ondernemingsstructuur heeft, is het belangrijk om te onderzoeken via welke entiteit de nieuwe activiteiten het beste kunnen worden opgezet en of uw bestaande activiteiten in de juiste vennootschappen zijn ondergebracht. Om hierin de juiste keuzes te kunnen maken is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de fiscale en juridische voor- en nadelen die aan de verschillende mogelijkheden zijn verbonden.

Een concurrerend fiscaal klimaat

Afgezien daarvan zijn er een aantal fiscale voordelen waarvan (buitenlandse) bedrijven altijd profiteren in Nederland, welke rechtsvorm zij ook kiezen. Zo heeft Nederland een concurrerend wettelijk winstbelastingtarief (statutory corporate income tax rate) in Europa; 20% op de eerste €200.000 en 25% op belastbare winst hoger dan €200.000.

Het Nederlandse belastingsysteem heeft meerdere aantrekkelijke functionaliteiten voor internationale ondernemingen, die vanzelfsprekend ook op de regio Zeeland van toepassing zijn. Lees een duidelijke opsomming op de Invest in Holland website en ontdek welke voordelen er voor u te behalen zijn.

Rechtsvormen

Een belangrijke vraag is of u kiest voor een rechtsvorm met of zonder rechtspersoonlijkheid. Bij een rechtsvorm zonder  rechtspersoonlijkheid bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Bij een rechtsvorm met  rechtspersoonlijkheid is dit meestal niet het geval. 

De meest voorkomende rechtsvormen volgens de Nederlandse wetgeving met rechtspersoonlijkheid zijn:

  • Besloten vennootschap (bv) (BVBA of SPRL): het kapitaal is verdeeld in aandelen, die in het bezit zijn van de aandeelhouders. Deze aandeelhouders hebben de hoogste macht in een BV. Deze rechtsvorm komt het meeste voor bij internationale bedrijven die zakendoen in Nederland. Een bv kent in Nederland tegenwoordig geen minimum startkapitaal meer (€ 0,01), in België bedraagt het minimumkapitaal van een BVBA (met uitzondering van de S-BVBA) € 18.550,-.
  • Naamloze vennootschap (nv): net als bij een bv is het kapitaal verdeeld in aandelen. Een belangrijk verschil bij deze rechtsvorm is dat een naamloze vennootschap naast aandelen op naam, ook vrij verhandelbare aandelen op de beurs heeft (in tegenstelling tot een bv die alleen aandelen op naam heeft, die via de notaris overdraagbaar zijn). Het minimumkapitaal van een NV in Nederland bedraagt € 45.000,-. In België moet dit startkapitaal minimaal € 61.500,- zijn.
  • Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij: een coöperatie is een vereniging waar u als zelfstandig ondernemer van kunt profiteren. De leden van een coöperatie gaan overeenkomsten met elkaar aan. Binnen deze rechtsvorm heeft u als individuele ondernemer voordelen van een collectief. Deze vorm van een coöperatie wordt vaak gekozen wanneer een ondernemer alleen een bepaald doel niet of niet gemakkelijk kan bereiken, maar tezamen met anderen wel.

De meest voorkomende rechtsvormen volgens de Nederlandse wetgeving zonder rechtspersoonlijkheid zijn:

  • Eenmanszaak: een eenmanszaak is eenvoudig op te richten. Er is geen startkapitaal nodig en u kunt zich gratis inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Als eigenaar van een eenmanszaak betaalt u inkomstenbelasting, maar er zijn een behoorlijk aantal regelingen waarvan gebruik gemaakt kan worden om uw nettowinst (belastbaar inkomen) te verlagen. Voorbeelden hiervan zijn de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de meewerkaftrek. De zaak is volledig in uw eigendom.
  • Vennootschap onder firma (VOF): is geschikt als u met meerdere vennoten – partners - een bedrijf wilt oprichten. Alle vennoten leveren een aandeel. Dat aandeel kan bestaan uit geld, arbeid of goederen. Een minimum startkapitaal is niet vereist.
  • Commanditaire vennootschap: is een variatie op een VOF. Heeft u te weinig kapitaal om een bedrijf te beginnen? Dan is deze rechtsvorm een interessante optie. Een stille vennoot kan het benodigde kapitaal inbrengen, terwijl de beherende vennoten de dagelijkse leiding hebben.

Registreren van uw bedrijf

Bent u klaar voor de officiële start van uw bedrijf in Zeeland? Alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland moeten zich inschrijven in het Handelsregister. Het Handelsregister is een openbaar register. Dit is van belang voor de rechtszekerheid in het handelsverkeer. Adressen en andere algemene, feitelijke gegevens van ondernemingen uit het Handelsregister zijn daarom zichtbaar voor iedereen.

Meer informatie?

Invest in Zeeland beschikt over een uitgebreid netwerk aan consultants en introduceert u graag aan de juiste specialisten die u kunnen begeleiden en adviseren bij juridische en fiscale kwesties.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op. Alle diensten van Invest in Zeeland zijn vrijblijvend, kosteloos en op vertrouwelijke basis.