26-03-2020

Gezamenlijke Financieringstafel West-Brabant/Zeeland 

Zeeland en West-Brabant bundelen krachten om de vraag van mkb-ondernemers en het aanbod van financiers bij elkaar te brengen in een Financieringstafel.

Toegang tot kennis en extra zetje richting financiering

De financiers brengen kennis, netwerk en financieringsmogelijkheden in om een ondernemer verder te helpen met een vraagstuk. Zo krijgen ondernemers toegang tot kennis en een extra zetje richting financiering.

Unieke samenwerking

Deze samenwerking tussen Zeeland en West-Brabant is uniek en stimuleert de regionale economie. De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant heeft het initiatief genomen voor de Financieringstafel West-Brabant, die gestart is in september 2019. Het afgelopen jaar zijn er al drie sessies geweest en zijn  meerdere ondernemers vooruit geholpen. Zeeland schuift nu aan bij deze Financieringstafel. 

Succesvoller financiering verkrijgen

Het is voor ondernemers soms lastig om een juiste financiering te vinden. Er is een zeer divers aanbod van financiering voor mkb-ondernemers in verschillende levensfasen. Aan tafel zitten banken en andere financiers zoals investeringsmaatschappijen, fondsen, leningen, crowdfunding, business angels en kredietunies. Een ondernemer krijgt de mogelijkheid om zich in één keer aan diverse partijen te presenteren en met hen in gesprek te gaan over hun plan en het financieringsvraagstuk. 

Deelnemende partijen

Tot de vaste deelnemende partijen behoren Rabobank, ABN AMRO, ING, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Stichting MKB Financiering, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), NV Economische Impuls Zeeland, De Breed & Partners en InvestorMatch. Afhankelijk van de inhoud van de casus kunnen andere partijen aanschuiven. 

Samenwerking stimuleren

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondersteunt Impuls Zeeland en REWIN bij het opstarten van deze gezamenlijke Financieringstafel. Provincie Zeeland subsidieert het Zeeuwse onderdeel van de financieringstafel, passend binnen de richtlijnen van het MKB-actieplan. 

Ook aanschuiven?

Eens in de zes weken komt de financieringstafel bij elkaar om pitches van ondernemers te horen en hen adviezen te geven. De financieringstafels vinden plaats op:

  • 10 februari 2020 in Vlissingen
  • 26 maart 2020 in Roosendaal
  • 7 mei 2020 in Roosendaal
  • 18 juni 2020 in Vlissingen


Wilt u als ondernemer ook aanschuiven? Neem dan voor meer informatie en aanmelden contact op met Yvonne Braamse, Impuls Zeeland: yvonnebraamse@impulszeeland.nl of Mathijs van Campenhout, REWIN: m.vancampenhout@rewin.nl