08-04-2020

Presentatie resultaten Zeeuwse hotelmarktonderzoek

Bent u benieuwd naar de Zeeuwse hotelmarkt? Reserveer dan 8 april 2020 in uw agenda.

Ontwikkelkansen in Zeeland voor hotelconcepten

Momenteel wordt in opdracht van Provincie Zeeland onderzoek uitgevoerd naar de Zeeuwse hotelmarkt. Doel is om inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen in de Zeeuwse hotelmarkt in de afgelopen 10 jaar, de vitaliteit van het huidige hotelaanbod en de ontwikkelkansen in Zeeland voor hotelconcepten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de samenwerkende adviesbureaus ZKA Leisure Consultants en Horeca Maatwerk en is begeleid door een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de hotellerie, gemeenten, Impuls Zeeland (de regionale ontwikkelingsmaatschappij waar Invest in Zeeland onderdeel van is) en Kenniscentrum Kusttoerisme.

Presentatie resultaten

Op woensdag 8 april 2020 worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en worden de ontwikkelkansen voor de Zeeuwse hotelsector met de aanwezigen besproken.

Datum: 8 april 2020
Tijd: 15.30 - 17.30 ur
Locatie: Filmzaal Abdij Middelburg  

De bijeenkomst vindt plaats van 15.30 tot 17.30 uur in de filmzaal van de Abdij in Middelburg. Nadere details over het programma volgen binnenkort op de website van Impuls Zeeland

bron: Impuls Zeeland