02-04-2020

Toelichtingsbijeenkomst subsidieregeling Versterking Cyberweerbaarheid

Op 2 april 2020 wordt de subsidieregeling ‘Versterking Cyberweerbaarheid’ opnieuw opengesteld. Het doel van deze regeling is het stimuleren van nieuwe cyberweerbaarheidsnetwerken.

In zo’n netwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio’s door tools te ontwikkelen en ervaringen te delen om ook anderen cyberweerbaar te maken. Het Digital Trust Center (DTC) wil ondernemend Nederland ondersteunen in het verhogen van de digitale weerbaarheid door middel van een subsidie.

Ministerie van EZK

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt hiervoor in 2020 wederom 1.000.000 euro beschikbaar, waarbij de maximale ondersteuning per project 200.000 euro bedraagt.

Informatiemiddagen

DTC gaat, in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), langs verschillende plekken in Nederland om deze regeling en de bijbehorende criteria onder de aandacht te brengen. Hieronder de data en locaties.

Data en locaties

  • Maandag 2 maart in Middelburg, Zeeland
  • Dinsdag 3 maart in Alkmaar
  • Donderdag 5 maart in Den Bosch
  • Maandag 9 maart in Utrecht

Programma

Tijdens deze middagen zal er een korte toelichting en introductie worden gegeven door het DTC. Tevens zal er een gastspreker aanwezig zijn die eerder al heeft meegedaan met deze regeling, om persoonlijke ‘tips en tricks’ te delen. Daarnaast geeft het RVO nog een technische toelichting op de regeling en is er uiteraard voldoende tijd voor vragen. De middag zal er als volgt uitzien:

14:00 uur 

Ontvangst met koffie en thee

14:30 uur

Introductie van het Digital Trust Center en achtergrond van de regeling (ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

15:00 uur

Toelichting op de subsidieregeling: wanneer indienen, door wie en hoe? (RVO)

16:00 uur

Discussie en vragen

16:30 uur

Borrel en mogelijkheid tot napraten


Heeft u ideeën of plannen om te werken aan de cyberweerbaarheid van ondernemend Nederland, en zijn deze plannen gericht op de niet-vitale sectoren? Kom dan naar deze informatiebijeenkomst over de subsidieregeling cyberweerbaarheid.

Aanmelden

Aanmelden kan via het online registratieformulier.

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op de pagina subsidieregeling cyberweerbaarheid van de RVO.