03-12-2019

Zeeuws Congres Flexwonen

Op dinsdag 3 december 2019, 14.00 - 21.30 uur vond het Zeeuws Congres Flexwonen plaats in Hotel van der Valk in Middelburg. 

Het congres was bedoeld voor overheden, werkgevers, intermediairs, investeerders, woningcorporaties en betrokken stakeholders en wordt georganiseerd in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31.

Flexibel wonen 

Veel personen in Zeeland zijn op zoek naar snel beschikbare, tijdelijke en betaalbare woonruimte. Ze komen naar Zeeland voor werk, als statushouder of ze kunnen door omstandigheden niet meer in de eigen woning blijven. De reguliere woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag. Spoedzoekers komen nu terecht op vakantieparken, blijven ongewenst lang in de opvang zitten, verblijven in panden van huisjesmelkers of slapen bij familie op de bank. 

In steeds meer gemeenten wordt daarom gezocht naar een nieuw en flexibel woonconcept, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Niet alleen voor de urgente spoedzoekers, maar ook voor jongeren, starters, buitenlandse en tijdelijke werknemers en studenten. Bovendien kan dit flexibele woonconcept helpen bij de transitie naar een duurzame woningmarkt. 

Het centrale thema van het congres: Flexwonen in Zeeland: handen uit de mouwen! Het middagprogramma had een praktisch, uitvoerend karakter en het avondprogramma een bestuurlijke insteek.