R&D en Innovatie in Zeeland

Nederland is een waar centrum voor R&D en innovatie in Europa dankzij haar onderzoeksinstituten van wereldniveau, ondersteunende subsidies en meerdere strategische partnerschappen tussen de wetenschap, industrie en overheid. Nederland is heeft zelfs de op een na hoogste patentaanvragen per miljoen inwoners in Europa. 

Het aantal aanvragen voor patent in Zeeland is in één jaar tijd met meer dan 60 procent gestegen (2017). Daarmee is het de hoogste stijger van Nederland. Die aanvragen zijn afkomstig van grote bedrijven zoals Dow, maar vooral ook van mkb-bedrijven. 

Praktische innovatie

Zeeland is een regio waar veel praktische innovatie plaatsvindt. Dankzij het het relatief hoge percentage mkb-bedrijven worden er veel slimme oplossingen bedacht die gelijk in de praktijk worden gebracht om een bestaand probleem te verhelpen. Indien relevant worden universiteiten, industrie en overheid betrokken. 

Innovatie ondersteunen en stimuleren

Om innovatie te ondersteunen en stimuleren is er in Zeeland een aantal initiatieven ontwikkeld. Een daarvan is InnoGo!, dat starters of mkb-bedrijven in de techniek en biobased sector ondersteunt met begeleiding, het openstellen van het netwerk en financiering.

Voorbeelden zijn PureBlue, dat duurzame en innovatieve oplossingen ontwikkelt voor waterbehandeling, Hemcell dat een unieke techniek heeft ontwikkeld om agrarisch afval te verwerken tot bioplastics en de getijdencentrale in de Oosterscheldekering.

Verder is er bijvoorbeeld innovatie hub Dockwize voor innovatieve en creatieve startups en Crossroads dat Europese subsidie biedt aan Zeeuwse mkb-bedrijven die samen met een Vlaamse partner een innovatief product of project ontwikkelen.

Sterke basis

Nederlands ongeëvenaarde technologische infrastructuur, goed geschoolde, Engelssprekende beroepsbevolking en een toegankelijke overheid die subsidies verstrekt om R&D en innovatie te stimuleren, geeft bedrijven de basis die zij nodig hebben om hun innovaties om te zetten in concrete resultaten.