vr, 03-11-2016, 16:18
Nieuws

150 KM criterium 30% regeling blijft gehandhaafd

De belastingregel dat expats pas fiscaal voordeel krijgen, voordat zij in Nederland kwamen werken en ten minste 150 kilometer van de Nederlandse grens vandaan woonden blijft gehandhaafd.

De zogeheten 30%-regeling houdt in dat werknemers met specifieke deskundigheid die door bedrijven naar Nederland worden gehaald, over de eerste 30% van hun loon geen belasting hoeven te betalen. Doel is dat hiermee de extra kosten worden gecompenseerd die zij maken om hier te werken. Volgens de expat die naar de rechter stapte belemmert deze eis het recht op vrij verkeer van werknemers in de Europese Unie. Hij stelde dat de compensatie die de regeling expats biedt, uitstijgt boven de werkelijk gemaakte kosten. Expats van veder weg zouden hierdoor worden bevoordeeld.