di, 12-01-2020, 13:59
Nieuws

60 miljoen Europese subsidie Zeeuwse industrie te vergroenen

De Zeeuwse industrie krijgt 60 miljoen euro subsidie van de Europese Unie om te vergroenen. Belangrijkste doelstelling: minder tot geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen. Dat schrijft Omroep Zeeland.

Provinciebestuurder Jo-Annes de Bat meldde dit volgens Omroep Zeeland afgelopen week in de commissie Economie van Provinciale Staten: "We gaan, nu samen met de industrie, op zoek naar concrete projecten." Hij denkt dat er bijvoorbeeld geld kan gaan naar buisleidingen tussen fabrieken om waterstof te vervoeren.

Samen met Noord-Brabant en Limburg had Zeeland een subsidieverzoek van 150 miljoen euro uit het 'Just Transition Fund' gedaan, maar de provincies hebben gezamenlijk 180 miljoen gekregen.

Van fossiele grondstoffen naar waterstof

Het merendeel van het geld in Zeeland gaat naar grote bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen als bijvoorbeeld Dow om die te helpen bij omzetten van fossiele brand- en grondstoffen naar schonere stoffen zoals waterstof. Dit alles om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. De Zeeuwse industrie is verantwoordelijk voor 75% van de provinciale CO2- uitstoot.

De subsidie mag besteedt worden aan:

  • technologie en infrastructuur (zoals pijpleidingen) voor betaalbare schone energie
  • omscholen en bijscholen van werknemers.

bron: Omroep Zeeland