vr, 07-20-2018, 10:11
Nieuws

Alles wat u moet weten over de inperking van de 30%-regeling zonder overgangsregeling

Het kabinet is van plan om de looptijd van een fiscale regeling voor werknemers uit het buitenland, de zogenoemde 30%-regeling, per 1 januari 2019 te verkorten van 8 naar 5 jaar. De inkorting geldt voor nieuwe en bestaande gebruikers. Dit is in het kort wat er de afgelopen tijd gebeurd is en wat het tijdspad is:

  • De afgelopen tijd hebben diverse bedrijven, kennisinstellingen en brancheorganisaties bezwaar gemaakt tegen het ontbreken van een overgangsregeling bij de terugbrenging van de 30%-regeling van 8 naar 5 jaar. Zij konden hun bezwaren ook nader toelichten tijdens een viertal sessies die het Ministerie van Financiën voor hen organiseerde. 
  • De verantwoordelijk staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, blijkt ook na deze sessies vast te houden aan zijn voorstel. Dit schrijft hij in reactie op Kamervragen die hij 6 juli jl. aan de Tweede Kamer zond . Het is op dit moment nog onduidelijk of de Tweede Kamer met zijn antwoorden genoegen neemt en zal instemmen met het voorstel. 
  • Op Prinsjesdag zendt de regering het “Belastingplan 2019” naar het parlement. Hierin zijn alle voorgenomen veranderingen in de 30%-regeling opgenomen.
  • Na een plenair debat over het Belastingplan 2019 volgt een stemming in de Tweede en Eerste Kamer over het wetsvoorstel. Daarna bekrachtigt de Koning de wet. Na publicatie in de Staatscourant is het formele traject afgerond. 
  • Per 1 januari 2019 gaan de veranderingen in de 30%-regeling van kracht.

De 30%-regeling in het kort

De 30%- regeling geeft werkgevers de mogelijkheid om een deel van het loon, maximaal 30 procent, belastingvrij te vergoeden aan werknemers uit het buitenland die tijdelijk in Nederland werken. Het gaat om een vergoeding voor de extra kosten die deze werknemers maken om in Nederland te kunnen werken, zoals bijvoorbeeld reiskosten, kosten voor huisvesting en levensonderhoud.

De regeling is onder andere bedoeld om werknemers uit het buitenland aan te trekken met een specifieke deskundigheid die in Nederland niet of schaars aanwezig is. De voorwaarden van de regeling wijzigen verder niet.

 

Vragen? Neem voor meer informatie contact met ons op