wo, 02-07-2018, 10:36
Nieuws

Alpha Terminals investeert in nieuwe terminal voor vloeibare bulk in North Sea Port

Alpha Terminals gaat een nieuwe terminal voor vloeibare bulk bouwen en uitbaten in het havengebied van Vlissingen in North Sea Port. Het betreft een investering van 250 miljoen euro en levert naar verwachting 60 directe banen op.

De tankterminal zal een opslagcapaciteit van 500.000 m³ hebben in 34 tanks. In de tanks kunnen diverse soorten vloeibare bulk worden opgeslagen, van chemicaliën en oliën tot olieproducten en energiedragers van de toekomstige generatie, zoals ammoniak.

  • De terminal zal goed zijn voor een extra aanvoer van 5 tot 7 miljoen ton vloeibare bulk per jaar.
  • Naast de terminal wordt er ook een steiger voorzien voor het lossen en laden van diverse zeeschepen en binnenvaartschepen tegelijk.
  • De terminal wordt gebouwd aan de monding van de Sloehaven.
  • Het bedrijfsterrein heeft een oppervlakte van ruim 8 hectare.

Vanaf 2020 actief

In 2018 worden de nodige vergunningen aangevraagd. Verwacht wordt dat tegen 2019 de bouwwerkzaamheden kunnen starten die vermoedelijk twee jaar in beslag zullen nemen. In 2020 zou de terminal dan operationeel kunnen zijn.

Versterking positie van vloeibare bulk

North Sea Port kijkt uit naar de realisatie van de tankterminal door deze Zwitserse investeerder. Het is de eerste maal dat deze Zwitserse groep actief is in de haven. North Sea Port weet met deze toename van de overslag bovendien haar reeds sterke positie in de sector van de vloeibare bulk te vergroten. Momenteel neemt vloeibare bulk een derde van de overslag via zeevaart in.

Vlissingen ideaal voor terminal voor vloeibare bulk

Het havengebied van Vlissingen is ideaal gelegen voor een terminal voor vloeibare bulk. North Sea Port behoort met het havengebied van Vlissingen immers tot de diepst bevaarbare havens van Europa en kan daar grote diepliggende schepen ontvangen. Het havengebied heeft directe toegang tot de Noordzee en schepen kunnen zonder wachttijden vlot af- en aanmeren. Bovendien sluit North Sea Port via de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen aan op het Europese binnenvaartnetwerk.

 

bron: North Sea Port