do, 07-13-2017, 11:13
Nieuws

Borsele - Sloegebied

Vlissingen-Oost (Sloegebied) is het haven- en industriegebied ten oosten van de havenstad Vlissingen. De haven maakt samen met de haven van Terneuzen deel uit van Zeeland SeaportsVlissingen-Oost is circa 2.200 hectare groot. Het westelijk deel is gelegen in de gemeente Vlissingen en het oostelijk deel in de gemeente Borsele.

In het Sloegebied vinden o.a. de volgende activiteiten plaats:

  • basis- en offshore industrie
  • olieraffinage
  • op- en overslag van onder meer fruit, metaal, hout, ertsen
  • energieopwekking

De volgende grotere bedrijven zijn onder andere in het Sloegebied actief: Arkema (chemie), Covra (opslag van radioactief afval), Cobelfret (auto-overslag), EPZ (elektriciteitsproductiebedrijf), Heerema (offshore-constructiebedrijf), OVET (overslagbedrijf), Zeeland Refinery (aardolieraffinaderij) en verschillende op- en overslag bedrijven zoals Verbrugge Terminals, Vesta Terminals en Vopak. 

Rond de Sloehaven wordt dit jaar tevens een groot zonnepark met 40.000 zonnepanelen gebouwd. Die moeten energie gaan opwekken voor 20.000 huishoudens, bijna evenveel als Vlissingen heeft. Het zonnepark komt op een terrein van ruim veertig hectare. Vlissingen en Borsele spreken van een opsteker voor de regio en hopen dat het zonnepark meer duurzame activiteiten naar de Sloehaven trekt. 

Diverse tereinen beschikbaar

In de haven van Vlissingen zijn nog diverse terreinen beschikbaar. Aan de Quarleshaven is bijvoorbeeld nog circa 70 hectare terrein vrij. Dit terrein is direct gelegen aan water en vlakbij de ingang van de haven. De mogelijkheid bestaat tot de aanleg van een kade met een lengte van maximaal 800 meter. 

Heeft u interesse om uw bedrijf te vestigen of uit te breiden op dit terrein? Wij ondersteunen u er graag bij. Ontdek hier wat we voor u kunnen betekenen.

 

Foto: gemeente Borsele