wo, 08-30-2017, 12:07
Nieuws

Commissie Samsom presenteert resultaten onderzoek Thermphos

Na jaren van lange gesprekken over wie kosten van de sanering van het vervuilde Thermphos-terrein moet dragen, kwam Diederik Samsom 23 augustus 2017 met een onafhankelijk advies. 

Voor het saneren van Thermphos is nog 83 miljoen euro nodig. Dat heeft de commissie Samsom berekend, die de afgelopen maanden in opdracht van het kabinet onderzoek deed naar hoe de rekening van het saneren van het zwaar vervuilde terrein van de failliete fosforfabriek betaald moet worden. In het advies van Samsom staat dat het Rijk, de provincie en Zeeland Seaports alle drie evenveel moeten betalen.

Rijk moet volgens Samsom meebetalen

In dat rapport doet hij aanbevelingen aan het Rijk over hoe het verder moet met de steeds verder oplopende rekening voor het saneren van het terrein van de voormalige fosforproducent. Bij de voorgestelde gelijke verdeling moet het Rijk een 27 miljoen euro op tafel leggen. Ook eventuele mee- of tegenvallers zouden de drie partijen dan samen moeten dragen.

Gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen

De schoonmaak van het sterk vervuilde terrein kost veel meer geld dan verwacht. De provincie en Zeeland Seaports kunnen de operatie daarom niet alleen dragen. In de begeleidende brief aan demissionair minister Jeroen Dijsselbloem schrijft Samsom: "Succes is alleen mogelijk als vanaf nu door alle partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt genomen voor de volledige saneringsopgave."

Zeeland Seaports

Door het advies van Samsom is duidelijk hoeveel Zeeland Seaports moet meebetalen aan de sanering. De onduidelijkheid daarover hing Zeeland Seaports als een molensteen om de nek bij de fusieplannen. Zeeland Seaports is eigenaar van de grond waarop het Thermphos-terrein staat. Als aandeelhouders van Zeeland Seaports eisten de provincie en de Zeeuwse gemeenten dat Zeeland Seaports eerst over de brug moest komen bij de sanering van Thermphos voor ze de fusieplannen zouden goedkeuren.

 

Het is nog onduidelijk wanneer het terrein helemaal gesaneerd is en wanneer er weer ruimte voor nieuwe bedrijvigheid is. 

 

 

Bron: Omroep Zeeland

Afbeelding: Omroep Zeeland