do, 07-06-2017, 12:22
Nieuws

Contract DONG Energy en Siemens Gamesa voor turbines windpark Borssele 1&2

DONG Energy heeft met Siemens Gamesa een contract getekend voor de windturbines voor het windpark Borssele 1 en 2. Siemens Gamesa zal 94 turbines van 8MW leveren en onderhouden voor het Borssele project (752MW). Het windpark op zee is naar verwachting eind 2020 volledig operationeel.

Jasper Vis, directeur Nederland van DONG Energy:

"Het ondertekenen van dit contract is een belangrijk moment voor het project, dat een mijlpaal is voor de duurzame energietransitie in Nederland. Borssele 1 en 2 levert ook een bijdrage aan het terugdringen van de kosten van duurzame energie in Nederland."

Anders Lindberg, als senior vice president bij DONG Energy verantwoordelijk voor de bouw van windparken:

"We boeken goede voortgang bij de voorbereidingen voor Borssele 1 en 2. We kijken uit naar de samenwerking met Siemens Gamesa en andere leveranciers, die met innovatie en kostenbesparingen allemaal een bijdrage leveren aan de realisatie van dit grootschalige windpark op zee."

Windparken

Het windpark van 752MW zal jaarlijks een hoeveelheid elektriciteit leveren die gelijk staat aan het elektriciteitsgebruik van ongeveer één miljoen Nederlandse huishoudens.

DONG Energy heeft momenteel zeventien windparken op zee operationeel in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Denemarken. Recent installeerde DONG Energy als eerste windparkontwikkelaar de 1.000e windturbine op zee.

Feiten over Borssele 1 en 2

  • DONG Energy is eigenaar van Borssele 1 en 2, dat een capaciteit heeft van 752MW; 
  • Het windpark ligt 22 kilometer van de Zeeuwse kust (Walcheren) en heeft een waterdiepte van 14-38 meter. Het windpark heeft een omvang van 128,3 km2;
  • Netbeheerder TenneT is verantwoordelijk voor de constructie, het beheer en het eigendom van de onderstations en de exportkabels.

 

Bron: DONG Energy