za, 05-17-2014, 14:32
Nieuws

Drie varianten Zeesluis Terneuzen bekend gemaakt

Er zijn drie varianten bekend gemaakt voor de nieuwe zeesluis in Terneuzen. Deze worden bekeken en de voorkeursvariant wordt vastgelegd in het tracébesluit.

Deze variant moet voldoen aan de volgende voorwaarden: de uitvoering is technisch mogelijk, geeft de minste belasting voor het milieu, past binnen het budget en zorgt tijdens de bouw voor zo min mogelijk overlast voor de omgeving en het scheepvaart- en wegverkeer.