ma, 11-21-2016, 14:45
Nieuws

Eerste fase bouw Scheepswerf Reimerswaal is afgerond

De eerste fase van de bouw voor Scheepswerf Reimerswaal is afgerond. Medio april 2017 moet een nieuwe kade gereed zijn en kan Scheepswerf Reimerswaal zich definitief vestigen in de haven van Vlissingen. Hiermee verstevigt Zeeland Seaports haar internationale positie van het maritieme en offshore onderhoudscluster. 

Volgens planning

De werkzaamheden voor de nieuwe kade vorderen gestaag. In de afgelopen maanden werden 92 palen aangebracht. De buispalen vormen samen met de damwanden een zogenaamde combiwand. Bij een buispalen-combiwand zorgen de buizen voor een hoge sterkte en stijfheid. De ruimte tussen de buispalen wordt opgevuld met damwandprofielen. Inmiddels is de aannemer gestart met het baggerwerk en is zo'n 30.000 m3 baggerspecie afgevoerd naar de stortvakken in de Westerschelde. Binnenkort begint ook de bouw van de werkplaats en het kantoor. De werkzaamheden voor de verharding, riolering, ed., zijn in volle gang en vooralsnog loopt alles volgens planning voor de verhuizing in april 2017.

Werkgelegenheid

De nieuwe werf wordt gebouwd op het oude fabrieksterrein van Zalco. Op de nieuwe locatie kan de scheepswerf schepen ontvangen met een veel grotere diepgang (9,5 meter) dan op de oude locatie in Hansweert. De onderhouds- en reparatiewerf kan op de nieuwe locatie haar activiteiten verder uitbreiden en biedt daarmee blijvende werkgelegenheid voor de Zeeuwse maakindustrie.

Bron: Zeeland Seaports