wo, 06-06-2018, 12:34
Nieuws

Exclusieve samenwerking arbeidsmarkt in Offshore sector

Sterke groei offshore windsector heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt

De wind sector groeit in de nabije toekomst exponentieel - en zeker in de provincie Zeeland - wat directe gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt. Momenteel zijn er in Nederland zo’n 4000 mensen werkzaam in de wind sector. In de periode tot 2023 zal de werkgelegenheid naar verwachting groeien naar ruim 12.000. 

Ontwikkelingen raken in stroomversnelling

De komende jaren komen de ontwikkelingen rondom offshore wind in Zeeland in een stroomversnelling. De voorbereidingen voor de bouw van de Borssele windparken worden momenteel getroffen en steeds meer bedrijven weten Zeeland te vinden als het om windenergie gaat.

De regionale ontwikkelingsmaatschappij NV Economische Impuls Zeeland (Impuls), waar Invest in Zeeland ook deel van uitmaakt, ziet kansen voor bedrijven die willen samenwerken in deze groeiende en complexe markt. Zo heeft zij samen met Provincie Zeeland, North Sea Port en HZ University of Applied Sciences het platform Energy Port Zeeland opgericht. Energy Port Zeeland maakt het mogelijk om samenwerkingen tot stand te brengen in de Zeeuwse offshore windmarkt. Het platform is dé plek waar professionals uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven elkaar zowel offline als online ontmoeten, ideeën uitwisselen en samen initiatieven rondom de groeiende Zeeuwse wind op zee-sector opzetten.

Bedrijven die op zoek zijn naar mogelijkheden voor samenwerking, vestiging, financiering of innovatieve ideeën onder de aandacht willen brengen bij de eigenaren en contractanten van windparken, kunnen contact opnemen zodat zij met de juiste partijen in contact kunnen worden gebracht en verder ondersteund kunnen worden bij vestiging en uitbreidingsplannen in Zeeland. 

Atlas Professionals gaat een exclusieve samenwerking aan met Zeeuwse The Windtechnicians

Om op de uitdagen op het gebied van arbeidskrachten in de offshore wind sector in te spelen heeft het Zeeuwse 'The Windtechnicians' op 18 mei 2018 een samenwerkingsovereenkomst getekend met Atlas Professionals voor het uitwisselen van technisch personeel voor de wind sector. De samenwerking heeft een looptijd van 5 jaar.

Overeenkomst

De nadruk van de samenwerking zal voornamelijk liggen op het aanbieden van wind technici door The Windtechnicians voor aanvragen en aanbestedingen van Atlas Professionals voor de Nederlandse en Europese markt. Daarnaast zullen ook wind gerelateerde rollen onderdeel zijn van deze samenwerking, bijvoorbeeld: Riggers, Werkvoorbeiders, Lassers, Site Assistent, Warehouse medewerkers en Document Controllers.

The Windtechnicians

The Windtechnicians is een jaar geleden opgericht door een consortium van lokale uitzendbureaus, met als doel om mensen op te leiden tot offshore windmolenmonteur. Dit kan zijn door middel van een traject van twee weken waarbij die persoon zijn GWO training en BTT behaald of via een duurzaam traject waarbij iemand van werk naar werk begeleid wordt door middel van het volgen van een opleiding tot wind technician in de avonduren. Om de slagingskans van minimaal 99% te garanderen worden assessment afgenomen.

 

bron: NV Economische Impuls Zeeland
foto: Atlas Professionals