za, 06-10-2017, 16:28
Nieuws

Fusieverkenning Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports afgerond

Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent kondigden op 7 november 2016 een fusieverkenning aan. Die aankondiging werd positief ontvangen door politiek, bedrijven en havenexperts. Na een traject van ruim een half jaar zijn de uitkomsten van de verkenning overhandigd aan de aandeelhouders van beide havenbedrijven. Een belangrijke vaststelling is dat een fusie op gelijkwaardige basis (50%-50%) mogelijk is en dat voor alle fusievraagstukken (strategie, governance, juridisch, fiscaal) oplossingen voorhanden zijn. Hiermee is de verkenningsfase afgesloten. Het is nu aan de aandeelhouders en de personeelsvertegenwoordigingen van beide havenbedrijven om zich over de uitkomsten te buigen.

Fusie mogelijk op gelijkwaardige basis

Eerder uitgevoerd onderzoek van McKinsey toonde aanzienlijke sociaal-economische voordelen van een fusie voor het hele havengebied van beide havenbedrijven dat zich uitstrekt van Gent tot Vlissingen. De samenwerking kan in de regio leiden tot meer toegevoegde waarde, meer werkgelegenheid, een betere benutting van de haveninfrastructuur, versterkte mogelijkheden tot innovatie, het aantrekken van grotere investeerders, een betere dienstverlening aan de bedrijven en een grotere naamsbekendheid.

De nu in de verkenningsfase uitgevoerde financiële waardering toont dat een fusie op basis van gelijkwaardigheid (50%-50%) mogelijk is. Dit was steeds een belangrijk uitgangspunt voor beide havens. Onderzoeken op strategisch, governance, juridisch en fiscaal vlak tonen bovendien aan dat een fusie technisch haalbaar is.

Europese Vennootschap en eenheid van bestuur

De fusiepartners Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports stellen voor dat de grensoverschrijdende fusiehaven de vorm krijgt van een Europese vennootschap als holding voor de twee huidige havenbedrijven.

Voor deze drie samen komt er een eenheid van bestuur en management. Een nieuw op te richten toezichthoudend orgaan van beperkte omvang en met Nederlandse (4) en Vlaamse (4) vertegenwoordigers, zal de huidige raad van commissarissen van Zeeland Seaports en de raad van bestuur van het Havenbedrijf Gent moeten gaan vervangen.

De aan de aandeelhouders voorgelegde structuur kent een tweekoppige leiding waarbij de twee huidige CEO's samen de leiding zullen voeren over het nieuwe bedrijf.

Start besluitvormingsproces aandeelhouders

De uitkomsten van de fusieverkenning zijn nu voor verder onderzoek voorgelegd aan de aandeelhouders en de personeelsvertegenwoordigingen.

De aandeelhouders van Havenbedrijf Gent zijn de stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. De aandeelhouders van Zeeland Seaports zijn de gemeenten Vlissingen, Terneuzen en Borsele en de provincie Zeeland.

Het is de verwachting om het fusieproces voor het einde van dit jaar te kunnen finaliseren.

 

Bron: Zeeland Seaports