di, 05-30-2017, 14:36
Nieuws

Impuls Zeeland publiceert jaarverslag 2016

Impuls Zeeland (Impuls) de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zeeland, waar ook Invest in Zeeland deel van uitmaakt, heeft haar jaarverslag 2016 gepubliceerd met daarin de resultaten die behaald zijn het afgelopen jaar.

 

Samen met het Zeeuwse bedrijfsleven zet Impuls zich in voor het versterken van de Zeeuwse economie. Afgelopen jaar is het rapport van de Commissie Balkenende verschenen, waarin wordt geconcludeerd dat Zeeland een sterke economie heeft, maar ook een aantal grote uitdagingen. In het rapport wordt benadrukt dat tijden van onderzoeken en plannen voorbij zijn, maar dat er nu door nog betere samenwerking met buurregio�??s tot uitvoering moet worden gekomen.  

 

Een greep uit de resultaten: 

  • Impuls vindt het belangrijk om het gesprek aan te gaan met startende en groeiende innovatieve bedrijven in Zeeland. Het cluster Innovatiefinanciering is een samenwerking tussen DOK41, InnoGo!, StichtingZIGZAG, Zeeuws Participatiefonds en het Zeeuws Investeringsfonds. Startende ondernemers en gevestigde innovatieve ondernemers krijgen hier verschillende vormen van ondersteuning, afhankelijk van de fase waar de onderneming zich bevindt. In 2016 is met ruim honderd ondernemers gesproken.  
  • Als promotie- en aquisitietak van Impuls heeft Invest in Zeeland heeft in 2016 aansprekende resultaten geboekt. Een goed voorbeeld hiervan is de vestiging van Kingfish Zeeland, het grootste indoor viskweekbassin van Europa bij Colijnsplaat. En de huisvesting van Alternate, een Duits e-commercebedrijfmet ambitieuze groeiplannen, op Tholen. Kwantitatief is 2016 niet volledig in lijn met voorgaande jaren afgesloten. Vier reeds bevestig de investeringsprojecten werden om uiteenlopende redenen uitgesteld. Desondanks heeft Invest in Zeeland tien bedrijven kunnen ondersteunen bij hun vestiging in Zeeland. Deze bedrijven brengen gezamenlijk een te verwachten aantal van 138 arbeidsplaatsen (prognose van derde jaar van vestiging) met zich mee.  
  • Business Development is een belangrijk onderdeel van Impuls. Impuls is betrokken bij een groot aantal innovatieve projecten op hetgebied van circulaire economie, logistiek en maintenance, vrijetijdseconomie en gezondheidseconomie. Een voorbeeld van een circulair project is de verbouwing van de Kinder- en Jeugdkliniek van Emergis. Het unieke hieraan is dat het gebouw wordt ontworpen op basis van de materialen en producten die uit het slopen Rijkswaterstaatkantoor in Terneuzen komen.  
  • Smart Delta Resources kon in 2016 een succes aankondigen in de vorm van een Green Deal voor de waterstofuitwisseling tussen DOW, Yara en ICL-IP. Dit is een schoolvoorbeeld voor industriële symbiose. 
  • Met het project bundelen lading boekte Zeeland Connect succes met het de totstandkoming van de samenwerking tussen een aantal verladers in de uiensector. Doordat meerdere partijen hun exportvolume voortaan via Vlissingen aanbieden is door Zeeland Seaports een lijndienst van CMA-CGM op Afrika aangetrokken. Dit heeft geleid tot een drastische reductie van het aantal kilometers via de weg. 
  • Het cluster Vrijetijdseconomie heeft in 2016 met het Kenniscentrum Kusttoerisme zeven innovatiebijeenkomsten gehouden met ondernemers uit verschillende recreatieve sectoren. Hierin is gezamenlijk nagedacht over specifieke innovatie-opgaven per sector. Vanuit deze bijeenkomsten zijn innovatievragen en thema�??s gedefinieerd voor het Aanjaagprogramma Innovatie. Hiervoor wordt een passende aanpak met activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd. 
  • De Zeeuwse Huiskamer, het project dat antwoorden zoekt om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, heeft het afgelopen jaar een aantal goede resultaten geboekt. Zo is het deelproject Overleven met Kanker afgerond en zijn er nieuwe huiskamers geopend in de gemeenten Breskens en Middelburg.

Dit is slechts een kleine greep uit de projecten waar Impuls zich mee bezig houdt. Lees in het jaarverslag meer over alle projecten waar Impuls zich 2016 voor heeft ingezet.

 

 

Lees het digitale jaarverslag 

Een kleine greep uit de resultaten van 2016

Samen met het Zeeuwse bedrijfsleven zet Impuls zich in voor het versterken van de Zeeuwse economie. Afgelopen jaar is het rapport van de Commissie Balkenende verschenen, waarin wordt geconcludeerd dat Zeeland een sterke economie heeft, maar ook een aantal grote uitdagingen. In het rapport wordt benadrukt dat tijden van onderzoeken en plannen voorbij zijn, maar dat er nu door nog betere samenwerking met buurregio�??s tot uitvoering moet worden gekomen. 

 

Wij vinden het belangrijk om het gesprek aan te gaan met startende en groeiende innovatieve bedrijven in Zeeland. Het cluster Innovatiefinanciering is een samenwerking tussen DOK41, InnoGo!, StichtingZIGZAG, Zeeuws Participatiefonds en het Zeeuws Investeringsfonds. Startende ondernemers en gevestigde innovatieve ondernemers krijgen hier verschillende vormen van ondersteuning, afhankelijk van de fase waar de onderneming zich bevindt. In 2016 is met ruim honderd ondernemers gesproken. 

 

De promotie- en aquisitietak Invest in Zeeland heeft in2016 aansprekende resultaten geboekt. Een goed voorbeeld hiervan is de vestiging van Kingfish Zeeland, het grootste indoor viskweekbassin van Europa bij Colijnsplaat. En de huisvesting van Alternate, een Duits e-commercebedrijfmet ambitieuze groeiplannen, op Tholen. Kwantitatief is 2016 niet volledig in lijn met voorgaande jaren afgesloten. Vier reeds bevestig de investeringsprojecten werden om uiteenlopende redenen uitgesteld. Desondanks heeft Invest in Zeeland tien bedrijven kunnen ondersteunen bij hun vestiging in Zeeland. Deze bedrijven brengen gezamenlijk een te verwachten aantal van 138 arbeidsplaatsen (prognose van derde jaar van vestiging) met zich mee. 

 

Business Development is een belangrijk onderdeel van Impuls. Wij zijn betrokken bij een groot aantal innovatieve projecten op hetgebied van circulaire economie, logistiek en maintenance, vrijetijdseconomie en gezondheidseconomie. Een voorbeeld van een circulair project is de verbouwing van de Kinder- en Jeugdkliniek van Emergis. Het unieke hieraan is dat het gebouw wordt ontworpen op basis van de materialen en producten die uit het slopen Rijkswaterstaatkantoor in Terneuzen komen. 

\""--740--dick11_web.b5b4907a8876.jpg\""

 

Smart Delta Resources kon in 2016 een succes aankondigen in de vorm van een Green Deal voor de waterstofuitwisseling tussen DOW, Yara en ICL-IP. Dit is een schoolvoorbeeld voor industriële symbiose.
 

Met het project bundelen lading boekte Zeeland Connect succes met het de totstandkoming van de samenwerking tussen een aantal verladers in de uiensector. Doordat meerdere partijen hun exportvolume voortaan via Vlissingen aanbieden is door Zeeland Seaports een lijndienst van CMA-CGM op Afrika aangetrokken. Dit heeft geleid tot een drastische reductie van het aantal kilometers via de weg.
 

Het cluster Vrijetijdseconomie heeft in 2016 met het Kenniscentrum Kusttoerisme zeven innovatiebijeenkomsten gehouden met ondernemers uit verschillende recreatieve sectoren. Hierin is gezamenlijk nagedacht over specifieke innovatie-opgaven per sector. Vanuit deze bijeenkomsten zijn innovatievragen en thema�??s gedefinieerd voor het Aanjaagprogramma Innovatie. Hiervoor wordt een passende aanpak met activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd.
 

De Zeeuwse Huiskamer, het project dat antwoorden zoekt om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, heeft het afgelopen jaar een aantal goede resultaten geboekt. Zo is het deelproject Overleven met Kanker afgerond en zijn er nieuwe huiskamers geopend in de gemeenten Breskens en Middelburg.
 

Ook in 2017 zijn we actief aan de slag. Zo gaan we in dit jaar de eerste concrete vruchten plukken van de Rijksbijdrage in het kader van het rapport van de Commissie Balkenende.
 

Dit is slechts een kleine greep uit de projecten waar Impuls zich mee bezig houdt. Lees in dit jaarverslag meer over alle projecten waar wij ons in 2016 voor hebben ingezet.

 

Dick ten Voorde,

Algemeen directeur