ma, 02-24-2020, 14:15
Nieuws

Invest in Zeeland ondersteunt bedrijven met international trade

Invest in Zeeland breidt in 2020 haar dienstverlening naar het Zeeuwse bedrijfsleven uit met ‘international trade’. Invest in Zeeland is een merk van de regionale ontwikkelingsmaatschappij NV Economische Impuls Zeeland (Impuls).

Invest in Zeeland ondersteunt mkb- en grootbedrijf bij internationaliseringsvraagstukken zoals handelsbevordering. Daartoe werkt zij samen met ‘Trade & Innovate NL’, een samenwerkingsverband van de Rijksoverheid en regionale trade organisaties.

Arno Sijnesael
Invest in Zeeland heeft voor international trade het team versterkt met nieuwe collega Arno Sijnesael (foto)

Internationaal opererende bedrijven groeien sneller

Dick ten Voorde, directeur Impuls: “Internationaal zaken doen kan Zeeuwse ondernemingen nog sterker maken. Van al het geld dat we in Nederland verdienen is een belangrijk gedeelte afkomstig uit export. Nederland is een handelsnatie bij uitstek; steeds meer bedrijven zijn internationaal actief en de export groeit.

Internationaal actieve ondernemingen groeien bovendien vaak sneller dan bedrijven die alleen regionaal opereren, en bieden een meer constante werkgelegenheid met hoge toegevoegde waarde. Ik ben daarom blij dat we hen hierbij kunnen ondersteunen als Impuls en zo het Zeeuwse bedrijfsleven nog toekomstbestendiger kunnen maken.” 

Goed vestigingsklimaat Zeeland

Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland: “Speerpunt van ons provinciaal beleid is een goed vestigingsklimaat: voor bedrijven en werknemers. Impuls helpt bedrijven met internationale vraagstukken en dat is van groot belang voor Zeeland. Zo zet Impuls Zeeland op de kaart als het gaat om internationale handel en daarmee als een aantrekkelijke regio voor werkzoekenden, en die zijn meer dan welkom in Zeeland!”   

International Trade

Sommige bedrijven kunnen prima zelf ondernemen in het buitenland, samenwerken met buitenlandse partners of in contact komen met potentiële opdrachtgevers uit het buitenland. Anderen kunnen daar wel wat hulp bij gebruiken. Invest in Zeeland biedt hen:

  • een internationaal netwerk van ondernemers en overheid;
  • matchmaking tussen Zeeuwse bedrijven en potentiële internationale handelspartners;
  • toegang tot specifieke marktkennis en innovatieve bedrijven;
  • hulp bij het vinden van nieuwe afzetmarkten;
  • de kans om onder overheidsvlag mee te reizen naar relevante locaties voor uw sector (missies);
  • georganiseerde reizen met inspirerende programma’s;
  • de mogelijkheid om te bouwen aan een lokaal netwerk door samen te reizen.

Invest in Zeeland ondersteunt bedrijven

Onder de naam Invest in Zeeland promoot Impuls, Zeeland als aantrekkelijke vestigingsregio voor bedrijven en begeleidt het bedrijven bij vestigen en uitbreiden in Zeeland. Daarnaast wordt vaak ondersteuning gevraagd om vanuit een onafhankelijke rol te bemiddelen wanneer een bedrijf dreigt weg te trekken uit de regio. Daar komt nu de taak van International Trade bij.  

Bij het ondersteunen van de bedrijven werkt Impuls vaak intensief samen met partners als het Invest in Holland-netwerk en Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), North Sea Port, Zeeuwse bedrijven en nationale en regionale overheden zoals de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten.

Impuls: de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zeeland

NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) is de ontwikkelingsmaatschappij van Zeeland, met als doel het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse economie. Dit doet Impuls door gebruik te maken van een groot netwerk van onder andere bedrijfsleven, instellingen en overheden. Impuls is niet alleen opgericht door Provincie Zeeland en alle Zeeuwse gemeenten, maar krijgt ook steun van het Rijk, onderwijs én bedrijfsleven. Zo steunt Impuls ondernemers zonder winstoogmerk en volledig onafhankelijk.

Ondersteuning voor bedrijven

  • Wilt u ondernemen in het buitenland?
  • Zoekt u buitenlandse partners om mee samen te werken of afnemers van uw product of dienst?
  • Wilt u zich laten inspireren door buitenlandse bedrijven of uw innovatie in het buitenland onder de aandacht brengen?

Invest in Zeeland verbindt Zeeuwse ondernemers met elkaar en met potentiële opdrachtgevers uit het buitenland.

Bedrijven die meer willen weten over de dienstverlening kunnen contact opnemen met de afdeling Invest in Zeeland via tel. 0118-724900 of info@investinzeeland.com.