di, 06-02-2020, 19:53
Nieuws

Landelijk Corona noodpakket 2: nieuwe regelingen per juni

De Nederlandse Rijksoverheid heeft een tweede noodsteunpakket voor ondernemers die nadelen ondervinden van de coronaccrisis bekrachtigd. Dit pakket loopt van 1 juni tot 30 september 2020.

Het tweede pakket sluit beter aan bij wat ondernemers de komende maanden nodig hebben. Zo komt er een tegemoetkoming voor vaste lasten van maximaal 50.000 euro voor mkb-bedrijven die aanzienlijk omzetverlies leiden door de coronacrisis. De NOW en de Tozo zijn in aangepaste vorm verlengd.

Verschillen noodpakket 1 en 2

Het kabinet heeft ongeveer 17,5 miljard euro uitgetrokken voor het noodpakket dat ondernemers moet helpen de periode tot 1 oktober door te komen. Nu we niet meer in de uitbraakfase, maar in de overgangsfase van de coronacrisis zitten, was aanpassing van het regelingenpakket nodig. Waar bij noodpakket 1 de focus lag op onder andere baanbehoud en tijdelijk overbruggingskrediet, wordt bij het tweede pakket extra aandacht besteed en geld uitgetrokken voor bij- en omscholing en tegemoetkomingen voor het betalen van vaste lasten.

Nog altijd is het doel zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, maar niet alle ontslagen en faillissementen kunnen voorkomen worden. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie, aldus het kabinet.

Steunpakket 2 in het kort

In het kort zijn dit de aanpassingen uit het tweede steunpakket. Kijk voor een uitgebreide uitleg per regeling en voor continue updates op de website van de KvK.

  • TOGS wordt opgevolgd door de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)
  • Tozo 1.0 wordt Tozo 2.0 en geldt tot eind september
  • NOW wordt verlengd, regels ontslagboete aangepast
  • Uitstel betaling belasting verlengd tot 1 oktober
  • Coronakredietverlening en -garanties aan ondernemers lopen door
  • Meer geld voor de Corona-Overbruggingslening (COL)
  • Flexwerkersregeling volgt in juni

Meer informatie

Vragen? Stel ze via het Zeeuwse Coronaloket coronaloket@impulszeeland.nl of het landelijke KVK Coronaloket of bel 0800 2117.