do, 03-21-2019, 10:53
Nieuws

Maak gebruik van de subsidieregeling voor stimulatie van innovatie bij MKB 

Dit voorjaar (vanaf april) wordt gaat weer een subsidieregeling voor stimulering van innovatie bij MKB-bedrijven in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg van kracht: de MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid).

We raden bedrijven die hier gebruik van willen maken aan op tijd een aanvraag in te dienen, want er geldt een 'first come, first serve' principe. Hieronder volgt meer informatie over de dealine per soort project. 

Sectoren

Bedrijven in een van de volgende sectoren kunnen hier gebruik van maken:

 • High TechSystems & Materialen (inclusief ICT en Solar)
 • Chemie & Biobased
 • Agrifood
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
 • Logistiek 
 • Life Sciences & Health

Impuls Zeeland aanspreekpunt voor bedrijven die deel willen nemen

MIT Zuid wordt gefinancierd door het Ministerie van Economisch Zaken en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het programmamanagement wordt uitgevoerd door Stimulus. In Zeeland is de regionale ontwikkelingsmaatschappij NV Economische Impuls Zeeland, ook wel bekend als Impuls Zeeland (waar Invest in Zeeland onderdeel is), het eerste aanspreekpunt voor bedrijven die gebruik willen maken van de subsidieregeling. Interesse? Neem contact met ons op voor meer informatie.

De regeling kent twee instrumenten: R&D samenwerkingsprojecten en Haalbaarheidsprojecten.

Subsidie voor haalbaarheidsprojecten: 

 • Het uitvoeren van een haalbaarheidsproject (40% van de subsidiabele kosten, max. € 20.000)
 • Openstelling van 9 april 2019, 9.00 uur t/m 10 september 17.00 uur. Er geldt een 'first come, first serve' principe (loting). De meeste aanvragen worden verwacht op 9 april, dus zorg dat u op tijd bent!
 • De beslistermijn over de aanvragen die op 9 april binnenkomen zal aflopen op 2 juli 2019.
 • Download de factsheet over haalbaarheidsprojecten 

Subsidie voor R&D samenwerkingsprojecten: 

 • Het uitvoeren van een R&D samenwerkingsproject op het gebied van onderzoek en ontwikkeling: samenwerkingsprojecten tussen minimaal 2 MKB-ondernemers: 35% van de subsidiabele kosten, max. € 350.000)
 • Openstelling van 11 juni 2019 9.00 uur t/m 10 september 17.00 uur (tender)
 • De beslistermijn zal aflopen op 3 december.
 • Download de factsheet over samenwerkinsprojecten

Meer informatie over de MIT-Zuid subsidieregeling