wo, 05-16-2018, 08:44
Nieuws

Miljoenen voor innovatieve Zeeuwse bedrijven

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zeeland hebben ingestemd met deelname in het Investeringsfonds Zeeland B.V. Vanuit dit nieuwe fonds komt er ondersteuning beschikbaar voor innovatieve Zeeuwse mkb-bedrijven in de nationale en Zeeuwse speerpuntsectoren.

Investeringsfonds Zeeland

Het Investeringsfonds Zeeland krijgt drie aandeelhouders: het Rijk, de Provincie Zeeland en de regionale ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland, waar ook Invest in Zeeland deel van uitmaakt. Het Rijk draagt 6,5 miljoen euro bij, de totale inbreng van de Provincie komt uit op 4 miljoen euro. 

De 4 miljoen euro van de provincie bestaat uit haar aandelen in het Zeeuws Participatiefonds (ZPF 1 en 2), ter waarde van 1 miljoen euro. Daarnaast stort de Provincie een bedrag van 3 miljoen euro voor het nieuw op te richten ZPF 3.

Krachtig investeringsinstrument

Behalve het ZPF 1, 2 en 3 worden overigens ook de financiële regelingen voor innovatiefinanciering InnoGo! en het Zeeuws Investeringsfonds (ZIF) ondergebracht in het Investeringsfonds Zeeland B.V.. Hierdoor moet een krachtig financieringsinstrument ontstaan dat aan de meeste vragen uit het innovatieve Zeeuwse bedrijfsleven kan voorzien, aldus de provincie.

Zeeland in stroomversnelling

Deze versterking van de innovatie-infrastructuur en -fondsen is één van de acties uit het investeringsprogramma 'Zeeland in Stroomversnelling'; een lange termijn strategie die Zeeland samen met het Rijk heeft ingezet voor de duurzame economische structuurversterking van Zeeland. 

 

bronnen: Accountant.nl en Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland van 8 mei 2018