wo, 08-09-2017, 11:26
Nieuws

Nieuwe Sluis Terneuzen biedt kansen

Het sluizencomplex bij Terneuzen is dé toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. Het projectteam Nieuwe Sluis Terneuzen van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe sluis in het huidige sluizencomplex. De planuitwerkingsfase is afgerond en de zoektocht naar de aannemer is gestart. Naar verwachting kan in 2022 het eerste schip door de Nieuwe Sluis varen. 

Impuls voor regionale economie

Een grote, nieuwe sluis biedt volop kansen. Voor de binnenvaart, omdat er een betere toegang en vlottere doorstroming ontstaat vanaf de Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen en verder. Zelfs grote zeeschepen vinden straks gemakkelijk hun weg naar de havens in het achterland. Voor de regionale economie, want de Nieuwe Sluis kan zorgen voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuwse als de Vlaamse regio en het behoud van werkgelegenheid. Kortom, met deze sluis is de Kanaalzone klaar voor de toekomst!

"De Nieuwe Sluis biedt kansen voor bestaande en nieuwe bedrijven in de Kanaalzone" -Neldes Hovestad Algemeen directeur Dow Benelux en voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging

Vestigen nieuwe bedrijven

"Een grotere sluis heeft een vliegwielfunctie voor de Kanaalzone. Nieuwe bedrijven kunnen zich hier gaan vestigen. Doordat groter materieel het achterland kan bereiken, kunnen dat bedrijven zijn uit andere sectoren dan de sectoren die er nu al zijn. Daarnaast geeft de economische spin-off van de sluis bestaande bedrijven de kans om uit te breiden. Dat ziet ook de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW). De BZW is het grootste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland. Voor de komende jaren staan de kansen voor de Zeeuwse economie door de komst van de Nieuwe Sluis dan ook op de agenda van de BZW.

Dow Benelux in Terneuzen

Daarnaast ben ik algemeen directeur van Dow Benelux. De vestiging van Dow in Terneuzen ligt naast het sluizencomplex. Op de site staan zeventien fabrieken en daar werken in verschillende ploegen ongeveer 1.700 medewerkers. De kunststoffen en chemicaliën die worden geproduceerd, vinden hun weg naar klanten en markten in de hele wereld. Vervoer gaat per water en spoor, maar zeker ook over de weg. Per dag rijden zo'n 350 vrachtwagens af en aan naar onze site. Dankzij de Sluiskiltunnel hebben we een prachtige nieuwe connectie. Toch blijft een goede doorstroming op het sluizencomplex voor ons belangrijk.

Megaproject

De Nieuwe Sluis is een megaproject in de regio. Het is logisch dat we tijdens de bouwfase met zijn allen de lasten moeten dragen. Dat moet ik, de medewerkers van Dow en ook de rest van de omgeving, bedrijven en de scheepvaart. We moeten even door de zure appel heen bijten en vooral kijken naar de voordelen voor de toekomst. Want door de Nieuwe Sluis neemt de aantrekkelijkheid van de regio op allerlei vlakken sterk toe. En dat biedt kansen voor ons allemaal!"

Lees hier meer over de Nieuwe Sluis Terneuzen