wo, 01-16-2019, 14:39
Nieuws

Nieuwsbrief Smart Delta Resources

2018 was voor het samenwerkingsverband Smart Delta Resources (SDR) een jaar vol succesvolle business cases, de start van diverse sleutelprojecten, nieuwe leden, bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders en uitdagende discussies. In de nieuwsbrief van SDR leest u over:

  • Waterstofleiding van Dow naar Yara in gebruik genomen
  • Sleutelproject SDR: bouw van een grootschalige electrolyser van 100 MW in Zeeland, operationeel in 2025
  • Restwarmteproject Lamb Weston Meijer en Wiskerke Onions geopend
  • Presentatie Steel2Chemicals Dow Terneuzen en Arcelor Mittal Gent
  • Toetreding provincie Oost Vlaanderen tot SDR
  • Maak kennis met Albert Markusse, CEO Royal Cosun
  • North Sea Port experimenteerregio voor grensoverschrijdend samenwerken
  • Zeeuwse Energie Dialoog
  • Bezoek CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma aan Zeeland Refinery en SDR
  • Terugblik gedeputeerde Ben de Reu (Provincie Zeeland) op SDR 

Lees de nieuwsbrief online of schrijf uzelf in op de website van SDR om de volgende nieuwsbrief in uw inbox te ontvangen.

Over Smart Delta Resources

Smart Delta Resources is een initiatief van elf energie- en grondstof intensieve bedrijven die op zoek zijn naar reductie van hun energie- en grondstoffengebruik via industriële symbiose. Via SDR werken bedrijven uit de chemie, staal, energie en food industrie samen om industriële verbindingen te leggen en uit te werken tot interessante business cases.

Economische optimalisatie en klimaatdoelstellingen

De industriële symbiose tussen de verschillende sectoren in de regio heeft weliswaar economische optimalisatie als uitgangspunt, het draagt op termijn ook bij aan het verduurzamen van hun processen. Deze samenwerking levert een bijdrage aan de landelijke doelstellingen voor duurzame economische ontwikkeling, reductie van broeikasgassen zoals CO₂ en vermindering van het gebruik van fossiele grondstoffen. Er is zelfs een stappenplan ontwikkeld voor een klimaatneutrale industrie in de deltagebieden: de Roadmap SDR.

Het platform wordt actief ondersteund door de Provincie Zeeland en North Sea Port. NV Economische Impuls Zeeland, de regionale ontwikkelingsmaatschappij waar ook Invest in Zeeland deel van uitmaakt, treedt op als facilitator van het platform.

Ook profiteren van industriële symbiose?

SDR staat open voor nieuwe leden. Wilt u verkennen of lidmaatschap aantrekkelijk kan zijn voor uw bedrijf, of wilt u samenwerking met één van de SDR-bedrijven verkennen? Neem dan contact met ons op. Onder vertrouwelijke begeleiding van onafhankelijke experts kunnen we samen kijken waar mogelijkheden liggen. 

Symbiose voor mkb

Bent u mkb'er met interesse in industriële symbiose? Dan is het 'kleine broertje' van SDR, Symbiosis4Growth, is interessant alternatief. Symbiosis4Growth is een samenwerkingsplatform dat industriële symbiose bij mkb-bedrijven in West-Brabant en Zeeland wil versnellen én realiseren.  Doel is bedrijven te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Dit kan leiden tot kostenbesparing, levert een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleert innovatie. Er worden jaarlijks meerdere bijeenkomsten georganiseerd, waarbij u onder begeleiding van experts aan de slag kunt met het verkennen van kansen voor industriële symbiose voor uw bedrijf. Lees er meer over op de website van Symbiosis4Growth.