vr, 05-19-2017, 16:27
Nieuws

Overslag containers Zeeland Seaports

Het vervoer via containers neemt wereldwijd toe. Ook voor de toekomst geldt een groeiverwachting. Een ontwikkeling waar Zeeland Seaports uiteraard op inspeelt. Nu al zijn er in de haven faciliteiten voor het overslaan van containers. Mede dankzij de prima verbindingen per binnenvaart, spoor, kustvaart en over de weg vinden containers snel hun weg naar het achterland. 

De komende jaren breiden de faciliteiten voor het overslaan van containers in de Zeeuwse havens flink uit. Plannen van Zeeland Seaports voorzien onder meer in de komst van moderne gespecialiseerde containerterminals. Voor rederijen, verladers, ontvangers en veel andere partijen in de logistieke keten biedt dat volop kansen om mee te groeien.

Centrale ligging

Vlissingen ligt dicht bij internationale vaarroutes voor containervervoer. De haven leent zich uitstekend voor aan- en afvoer van containers zonder enige vorm van congestie. Logisch dus dat Zeeland Seaports de ambitie heeft om op het gebied van containers tot een belangrijke speler in Noordwest-Europa uit te groeien. 

 

Bron: Zeeland Seaports