do, 04-21-2016, 15:04
Nieuws

Plan voor mega-zonnepark in Vlissingen-Oost

Er zijn plannen om aan de rand van het havengebied Vlissingen-Oost het grootste zonne-energiepark van de Benelux aan te leggen. Solarpark Zeeland komt in de leidingenstraat tussen de doorgaande weg Sloeweg-Noord Bernhardweg en de Europaweg in het Sloegebied. In de langgerekte strook van 43 hectare kunnen zonnepanelen worden geplaatst die voor in totaal 15.000 huishoudens elektriciteit opwekken. Het vermogen van Solarpark Zeeland wordt 50 megawatt.

Solarpark Zeeland

Solarpark Zeeland is een investering van 55 miljoen euro, aldus initiatiefnemer Hans Hoven. De financiering is volgens hem rond. Met Zeeland Seaports en andere grondeigenaren is overeenstemming bereikt. Het plan is afgestemd met de Gasunie, TenneT, Delta en het waterschap vanwege de leidingen boven en onder de grond.

Subsidie

De colleges van burgemeester en wethouders van Vlissingen en Borsele leggen naar verwachting in juni 2016 het plan aan hun gemeenteraden voor. Daarna vraagt Solarpark Zeeland aan het Stimuleringsfonds Duurzame Energie subsidie in de vorm van een gegarandeerde prijs voor de geproduceerde elektriciteit. Als alles meezit begint de aanleg van het Solarpark Zeeland medio 2017.

We hebben voor Zeeland gekozen omdat de provincie de hoogste instraling van zonlicht heeft.

Zonnepark een fantastisch initiatief

De zonnestroom kan via het transformatorstation Borsele zijn weg naar het net vinden. Wethouder Ad Schenk van de gemeente Borsele noemt het zonnepark 'een fantastisch initiatief'. Het park komt voor het grootste deel (30 hectare) in zijn gemeente te leggen. De overige 13 hectare liggen in de gemeente Vlissingen.

 

bron: PZC