ma, 05-28-2018, 14:41
Nieuws

Miljoenen van Rijk naar Investeringsfonds Zeeland; kansen voor startende bedrijven

Investeringsfonds Zeeland krijg 15 miljoen in kas om risicovolle financieringen van bedrijven te bekostigen

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat zet vandaag namens het Rijk een handtekening als officieel aandeelhouder van het Investeringsfonds Zeeland, dat startende bedrijven aan risicodragend kapitaal tot een kwart miljoen euro helpt. Daarmee verbindt Den Haag zich aan de Zeeuwse economie, zoals het in andere provincies ook al het geval is, aldus PZC. 

Het Rijk wordt voor 47,3 procent aandeelhouder van de fonds-bv, de provincie voor 29,1 procent en de regionale ontwikkelingsmaatschappij NV Economische Impuls Zeeland (Impuls, moederbedrijf van Invest in Zeeland) voor 23,6 procent. ,,De deelname van Rijk is een enorme stap vooruit'', zegt directeur Dick ten Voorde van Impuls Zeeland. 

Zeeuws Participatiefonds

Tot aan de oprichting van Investeringsfonds Zeeland moesten haar voorgangers Zeeuws Participatiefonds (ZPF) 1 (gevoed door provincie Zeeland, ZLM Verzekeringen, De Zeeuwse Verzekeringen en ABN Amro, met 1,2 miljoen euro in kas) en de opvolger, het ZPF 2 (800.000 euro in kas) vaak nee verkopen vanwege het geringe budget.

Commissie Balkenende

De commissie die onder leiding van oud-premier Jan-Peter Balkenende adviezen gaf om de Zeeuwse economie te versterken, zorgde voor een ommekeer. Het vorige kabinet besloot op basis van het rapport van de Commissie Balkenende 25 miljoen euro te steken in een investeringsprogramma voor Zeeland.

Daarvan gaat 6,5 miljoen euro naar het nieuwe Investeringsfonds Zeeland. De provincie Zeeland stopt er 4 miljoen in, Impuls 3,25 miljoen. Samen met bijdragen van de ZLM, de Zeeuwse en ABN Amro is er nu een kleine 15 miljoen in kas om risicovolle financieringen van bedrijven te bekostigen. Overigens moet daarvoor bij bedrijven nog 2 miljoen euro worden opgehaald. Er zijn al wel intentieverklaringen van de ZLM en De Zeeuwse.

Vertienvoudiging

Ten Voorde:

Het lijkt misschien nog steeds een bescheiden bedrag, maar we praten sinds het eerste participatiefonds over een vertienvoudiging van de ZPF-gelden.


De miljoenen gaan naar het ZPF 2 en het nieuwe ZPF 3. Uit dat laatste participatiefonds wordt het nu mogelijk om - weliswaar bij hoge uitzondering -  kapitaal tot 1 miljoen euro per project te verstrekken.

Ten Voorde:

,,Met ZPF 1 en 2 konden we startende bedrijven op weg helpen. Ik noem bijvoorbeeld de kruidenboerderij Biosfeer in Groede, bioplastic-producent Hemcell in Heinkenszand met een pilotplant in Kruiningen en SWYCS in Middelburg, dat een Internet of Things-provider heeft ontwikkeld. Met het nieuwe, derde fonds kunnen we vervolgfinanciering regelen voor dit soort al wat grotere mkb-bedrijven. Een aantal heeft de potentie om door te groeien. Die komen nu in beeld. Wel scherpen we de eisen voor financiering vanuit het ZPF 3 aan.''

Aansluiten bij Zeeuwse topsectoren

Aanvragen moeten in elk geval aansluiten bij de (Zeeuwse) topsectoren:

  • energietransitie
  • circulaire economie (CO2-neutraal, hergebruik reststoffen)
  • agrifood en landbouw,
  • water en aquacultuur,
  • logistiek
  • vrijetijdseconomie 
  • gezondheidseconomie.

,,Het is zeker van belang dat we ook projecten op het gebied van energietransitie en de circulaire economie kunnen financieren. Dat is noodzakelijk om klimaatdoelstellingen te halen.''

Dat het Rijk in het investeringfonds stapt, betekent dat Den Haag zich concreet bekommert om de Zeeuwse economie. Ten Voorde wijst erop dat de bijna 15 miljoen euro die straks in kas is, andere financiers over de streep kan trekken. ,,Je kunt dat bedrag met een factor X vermenigvuldigen. Naast investeringen van bedrijven zelf zullen banken en private investeerders ook sneller iets doen. Je ziet tegenwoordig dat investeringen in groei en innovatie van verschillende partijen komt. Het Investeringsfonds Zeeland zal deze vorm van pizzafinanciering verder aanjagen.''

 

bron: PZC