ma, 08-04-2014, 14:42
Nieuws

Snel keuze tracé van zeesluis Terneuzen

Over een maand besluit de Vlaams-Nederlandse stuurgroep over het tracé van de nieuwe zeesluis bij Terneuzen.

Volgend voorjaar liggen het ontwerp-tracébesluit en de milieueffectrapportage op tafel. Als de bouw (kosten: 930 miljoen) in 2017 begint, is de sluis in 2021 klaar.