wo, 06-11-2014, 14:37
Nieuws

Stimuleren binnenvaart werpt zijn vruchten af

Zeeland Seaports wil daar waar mogelijk een duurzame haven zijn. Een van de maatregelen hierbij is het stimuleren van vervoer per binnenvaart en spoor ten koste van het vervoer over de weg. Met name de binnenvaart lijkt goed aan te slaan zo blijkt uit de meest recente modal split cijfers van het havenbedrijf.

 Zeeland Seaports heeft zich ten doel gesteld om bij het vervoer van en naar het achterland meer in te zetten op spoor, binnenvaart en kustvaart. Een en ander moet leiden tot een relatieve afname van het wegvervoer. De laatste modal split cijfers tonen aan dat op dit moment 51% van het achterlandvervoer verloopt via binnenvaart. De inspanningen om de Zeeuwse havens aantrekkelijker te maken voor de binnenvaart (zoals nieuwe wachtsteigers, walstroom, wifi) lijken dan ook vruchten af te werpen.