do, 03-21-2019, 11:52
Nieuws

Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling voor de tweede keer geopend

Het doel van de subsidieregeling is om vanuit de strategische agenda’s van de economische clusters verkenningen en eerste demonstraties te stimuleren, om daarmee het innovatievermogen in Zeeland te vergroten en de Zeeuwse sectoren verder te laten groeien. Sluitingsdatum van de regeling is 10 mei.

In 2018 werd de subsidieregeling voor het eerst opengesteld voor de ontwikkeling van haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten vanuit de Zeeuwse economische clusters zoals benoemd in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Dat was naar aanleiding van het advies van de commissie Balkenende. 

Haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten

De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen:

  • Haarbaarheidsonderzoeken (max subsidie van € 50.000 per project, subsidiepercentage is 50%)
  • Demonstratieprojecten (max. subsidie van € 200.000 per project, subsidiepercentage is 40%)

Informatiebijeenkomst over de subsidieregeling

Op dinsdag 26 maart van 13:00-15:00 uur vindt er bij NV Economische Impuls Zeeland (waar Invest in Zeeland onderdeel is) een informatiebijeenkomst plaats over deze regeling. Deze bijeenkomst is erop gericht om:

  • consortia nader te informeren over de regeling en;
  • om een presentatie te geven over “de criteria voor een goed projectvoorstel”.

De strategische agenda’s van de sector en/of van de Kennis- en Innovatienetwerken staan centraal voor de regeling.

Meer informatie over de subsidieregeling