di, 01-21-2020, 16:48
Nieuws

Succesvolle promotie versterkt Nederland als logistieke wereldspeler

De Holland Logistics Library is een breed gedragen initiatief van het Platform Buitenland Promotie Logistiek, ondersteund door de Topsector Logistiek en gefinancierd door de Rijksoverheid. De Holland Logistics Library is overzichtelijk, gebruikersvriendelijk en actueel. Vrij toegankelijk voor iedereen die Nederland in het buitenland promoot, ook voor sectoren die voor hun succes mede afhankelijk zijn van goede logistiek.

Invest in Zeeland heeft bijgedragen aan de informatie over Zeeland in deze online bibliotheek en maakt er ook graag gebruik van bij de promotie van Zeeland in binnen- en buitenland.

Nederland aantrekkelijke vestigingslocatie 

Nederland blijft onverkort bijzonder aantrekkelijk voor buitenlandse ondernemingen en organisaties als vestigingslocatie. Ons vestigingsklimaat geldt al jaren als buitengewoon gunstig. Zowel op het gebied van regelgeving inzake douanebepalingen als belastingen, energie, arbeid en algemene voorzieningen. Als men die factoren vergelijkt met andere ontwikkelde Europese landen, dan steekt Nederland er ver bovenuit.

Nieuwe internationale logistieke propositie

Wat maakt Nederland dan zo’n aantrekkelijke plek om zich te vestigen? Onder meer:

  • de centrale ligging in Europa;
  • nabijheid van de Europese markt; 
  • Nederland als handelsnatie;
  • uitmuntende bereikbaarheid en infrastructuur;
  • geavanceerde communicatienetwerken; 
  • aanwezigheid van talent;
  • en bovenal: de nummer 1 positie als logistieke hub.

De specifieke kennis op het gebied van logistieke innovaties maakt ons een wereldspeler van het hoogste niveau. En dat wordt unaniem gewaardeerd als gevolg van de inzet van het inmiddels bekende promotieplatform Holland Logistics Library.

Nationale informatiebank over logistiek

De Library is de nationale informatiebank die onze boodschap wereldwijd uitdraagt met sectorspecifieke proposities. Met de inzet van de film Holland Knows The Way en de nieuwe internationale logistieke propositie wordt Nederland goed op de kaart gezet in het buitenland. De overtuigingskracht van de Library richting buitenlandse belangstelling en de uitgebreide informatievoorziening spelen gelijktijdig een doorslaggevende rol in het bevestigen van Nederland als vestigingsland in de Europese markt.

Kansen voor Nederlandse logistieke organisaties

In het vierde jaar groeit het enthousiasme voor de Library nog steeds. Met doorlopend meer bezoekers en meer geregistreerde gebruikers die dagelijks profiteren van de schatkamer vol gespecialiseerde informatie. Wie in de logistieke sector actief is, kan bovendien kosteloos zijn eigen bijdrage leveren.

De Library deelt graag elke waardevolle input met de internationale logistieke community. Want het platform fungeert niet alleen als instrument om Logistiek Nederland te promoten, het wordt tevens vaak door geïnteresseerden en belanghebbenden vanuit het buitenland geraadpleegd als waardevol informatiekanaal. 

Geregistreerd gebruiker worden

De Library is nog steeds kosteloos voor bezoekers van www.hollandlogisticslibrary.com. Het gebruiksgemak blijkt uit de opdeling in twee gedeelten: een voor het aantrekken van investeringen en goederenstromen en een voor het promoten van de specifieke Nederlandse kennis, kunde en innovaties op het gebied van logistiek.

Daarnaast kunnen belanghebbenden zich registreren als gebruiker van de Library. Men ontvangt dan maandelijks de nieuwsbrief met wetenswaardigheden alsmede een overzicht van recente toevoegingen. Zo blijft iedereen met een zakelijk belang bij logistieke zaken volledig op de hoogte van wat er speelt in binnen- en buitenland.

And still …. Holland knows the way

Centraal in de Library staat alle mogelijke actuele informatie over de Nederlandse logistieke sector. Informatie die het platform verstrekt aan eenieder die logistiek Nederland in het buitenland vertegenwoordigt. De videofilm Holland Knows The Way geeft een algemeen beeld van de Nederlandse logistieke propositie en is inmiddels van onschatbare waarde gebleken als informatief promotie-instrument tijdens presentaties van ons land als Gateway to Europe.

Vertegenwoordigers uit tal van sectoren van de BV Nederland hebben met deze film een ijzersterk middel in handen om direct een blijvende indruk te maken. Met het oog op verdere groei is Holland Knows The Way inmiddels beschikbaar in het Engels, Spaans, Chinees, Japans en Koreaans.

Content Management

Een dergelijk breed en actueel platform als de Library verdient zorg en aandacht wil het succesvol blijven. De content- en community manager zorgt daarom dagelijks voor het onderhoud van techniek, content en vragen over ons platform en contactmogelijkheden. Heeft u ideeën om de Holland Logistics Library verder te verrijken? Laat het weten via www.hollandlogisticslibrary.com.

 “De Holland Logistics Library werkt heel overzichtelijk en biedt een grote verscheidenheid aan materiaal. Dit ondervond ik tijdens het voorbereiden van mijn keynote tijdens het jaarlijks congres van het Turkse (Internationale) Transporteursverbond.
Met alle tekstuele en visuele input van de Library is het succes van de Nederlandse logistieke sector namelijk direct en duidelijk te onderschrijven. Zo is de input voor mij ook enorm handig geweest bij het voorbereiden van deze presentatie. Ik raad anderen vooral aan om voor persoonlijke interesse in of promotie van de Nederlandse logistieke sector een kijkje te nemen in de Holland Logistics Library.”
– Bart van Bolhuis, Consulgeneraal van Nederland in Istanbul

Buitenlandpromotie

Ondernemend Nederland heeft de ambitie een blijvende internationale toppositie in de logistiek in te nemen. Zowel in de afwikkeling van goederenstromen, als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en als aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven.

Binnen de Topsector Logistiek werkt de actielijn Buitenlandpromotie aan het aantrekken van buitenlandse logistieke activiteiten naar Nederland en aan de export van ontwikkelde logistieke kennis naar het buitenland. Hiertoe werken overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen aan de ontwikkeling van gerichte proposities voor logistiek in specifieke sectoren en themagebieden.

Nederland slimme logistieke hub

In de achterliggende periode zijn de fundamenten gelegd voor versterking van de promotie van Nederland als slimme logistieke hub van formaat op het wereldtoneel. Er is gewerkt aan onder meer: basisproposities en cross-over-proposities ten behoeve van acquisitie van investeringen en ladingstromen; export monitor voor inzicht omvang en herkomst logistieke verdiencapaciteit; alumni-netwerken en Living Labs als instrument om onze logistieke expertise met buitenlandse partijen verder te verkennen en te ontwikkelen; en tot slot de Holland Logistics Library als digitale promotiekoffer voor logistiek Nederland.

Meer informatie? Ga naar: www.hollandlogisticslibrary.com