do, 06-22-2017, 16:40
Nieuws

Techniekpact Zeeland wil match tussen bedrijfsleven en opleidingen

Hoe blijven er in Zeeland voldoende technisch gekwalificeerde arbeidskrachten voor de vraag van het bedrijfsleven? Het Techniekpact Zeeland geeft daarop het antwoord. Binnen het Techniekpact worden activiteiten benoemd om kiezen, leren en werken in wetenschap en techniek te stimuleren.

Match tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden

Het Techniekpact Zeeland is een katalysator voor de versterking van de kwalitatieve en kwantitatieve match tussen (technisch) onderwijs, bedrijfsleven en overheden. Eigenlijk is het Techniekpact een plan van aanpak, waarin betrokkenen uit het Zeeuwse onderwijs, bedrijfsleven en overheden gezamenlijk ideeën vastleggen om in de toekomst te voorzien in voldoende technisch personeel. Deze activiteiten zijn een combinatie van lopende activiteiten aangevuld met suggesties en ideeën voor nieuwe activiteiten.

Neldes Hovestad, voorzitter BZW Zeeland, is blij met de resultaten.

"Het Zeeuwse bedrijfsleven verwacht een toenemende vraag naar goed opgeleid technisch personeel. Daarop moeten we nu participeren door een sterk Techniekpact af te sluiten."

Ook voor het onderwijs is het Techniekpact van groot belang, aldus Hendrik-Jan van Arenthals, CvB Scalda.

We willen als beroepsonderwijs in Zeeland aansluiten bij waar onze jongeren warm voor lopen door aansprekend, modern onderwijs, bij het Zeeuwse DNA en tegelijk bij waar de Zeeuwse economie behoefte aan heeft, zeker in de cruciale sector Techniek. Dat kunnen we alleen met onze partners uit de bedrijven en overheden samen. Het Techniekpact verbindt niet alleen het vele goede dat we samen al doen: het geeft er ook een enorme impuls aan!"

Wethouder André van der Reest van gemeente Goes sluit zich hierbij aan:

Dit is bij uitstek een vraagstuk dat Zeeuws opgepakt moet worden. De gemeenten ondersteunen graag bij het maken van passende matches tussen vraag en aanbod, met specifieke aandacht voor de onderkant van de arbeidsmarkt.

Ook Provincie Zeeland ondersteunt het pact en droeg 10.000 euro bij om mogelijk te maken.

Themarapport Techniek: tekorten nemen toe

Ten behoeve van het Techniekpact Zeeland heeft ZB | Planbureau begin dit jaar cijfers verzameld en ramingen gemaakt over de onderwijs en arbeidsmarkt voor de richtingen wetenschap en techniek. De potentiële beroepsbevolking krimpt na 2020 met gemiddeld 1.000 arbeidskrachten per jaar. Daarnaast veroudert de beroepsbevolking snel. Het is nu al lastig om sommige vacatures te vervullen.  Bedrijven moeten continu personeel omscholen of bijscholen. Om aan de toekomstige vraag naar mensen met technische competenties op de Zeeuwse arbeidsmarkt te voldoen, is extra inspanning nodig.

Campus Zeeland

Het Techniekpact heeft een duidelijke link met Campus Zeeland. Campus Zeeland is een samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland. Campus Zeeland wil de concurrerende positie van Zeeland versterken en met onderzoek en onderwijs innovatief inspelen op maatschappelijke en economische veranderingen. Maar ook vooral voldoen aan de vraag uit het bedrijfsleven naar hoger opgeleid technisch personeel in Zeeland en omgeving. Het Techniekpact geeft hier handen en voeten aan.

 

Download hier het rapport Techniekpact Zeeland; Kansen voor de Zeeuwse arbeidsmarkt

 

Bron: Provincie Zeeland, Huis van de Techniek