di, 09-10-2019, 09:30
Nieuws

Telen met energiezekerheid in Zeeland

In Terneuzen, Westdorpe, zijn nog twee kavels beschikbaar van 12 en 14,4 hectare. De kavels zijn al aangesloten op restwarmte en het CO2-net én zijn klaar om een kas op te bouwen. “De kavels zijn in principe los te koop, maar de kans is zeker aanwezig dat ze als één grote kavel verkocht gaan worden. Dan kan een teler op één van de twee kavels alvast een kas bouwen en heeft hij de andere kavel om in de toekomst gegarandeerd nog uit te kunnen breiden”, vertelt Erik den Drijver, agrarisch vastgoeddeskundige van Santen & Gasille Makelaars.

Zeeland raakt steeds verder vol als het gaat om het uitbreiden van de glastuinbouw. De bouwgrond hiervoor, zeker de bouwgrond die al een glastuinbouwbestemming heeft, is niet meer zo makkelijk te vinden tegenwoordig. Maar ook Telers met bouw of uitbreidingsplannen zullen hier tegen aanlopen, mochten zij op zoek gaan naar ruimte.

North Sea Port

North Sea Port heeft nog wel voldoende ruimte om te bouwen in en rondom Terneuzen. Zij bezitten ook grond die aangewezen is om glastuinbouwprojecten op te ontwikkelen. De twee genoemde kavels, samen goed voor globaal zo’n 20-22 hectare kas, zijn de laatste kavels in een totaal van 220 hectare glastuinbouwgebied met unieke restwarmte en CO2 koppeling. In 2008 is North Sea Port begonnen met de ontwikkeling van het gebied, waar ze dus voor de glastuinbouw bij de laatste kavels zijn aangekomen. 

Wat de kavels aantrekkelijk maakt, is dat ze al klaarliggen en dat de bouw van een kas snel kan beginnen. Een kavel van deze omvang creëren door middel van reconstructie valt in de praktijk nog weleens tegen, weet Erik. “Bijvoorbeeld als meerdere kavels samengevoegd moeten worden tot één grote kavel. Daar komt een heel voortraject bij kijken, bijvoorbeeld met de sloop van huizen. En ook flora- en faunaregelgeving, welke is opgegaan in de Wet natuurbescherming, maakt dat er rustig twee tot vijf jaar voor zo’n traject uitgetrokken mag worden.” Dat hoeft bij deze kavels in Westdorpe, waar de laatste jaren flink werd geïnvesteerd in een goede ontsluiting van het glastuinbouwgebied, niet. “De factor tijd speelt dus veel minder een rol en binnen een redelijke termijn kan een omgevingsvergunning worden verkregen in deze tuinbouwvriendelijke gemeente.”

Unieke koppeling met leveringszekerheid

Voor lange trajecten en hoge aansluitkosten om duurzame energie de kas in te krijgen, hoeven telers bij deze kavels ook niet te vrezen. Dat komt, en dat is uniek, omdat de kavels al ruim voordat er een kas is gebouwd werden aangesloten op een restwarmte- en CO2-net. WarmCO2, dat inmiddels al op tien jaar ervaring bouwt, is verantwoordelijk voor de exploitatie van dat warmte- en CO2-net en voor de koppeling tussen kunstmestproducent Yara en glastuinbouw als het op duurzame energie aankomt. Meerdere nabijgelegen fabrieken van Yara zijn op het warmtenet aangesloten.

“Daardoor kunnen telers rekenen op een constante aanvoer van warmte en CO2, ook als er bijvoorbeeld in één van de fabrieken een storing is of een onderhoudsstop”, vertelt Marlon Pijpelink, directeur van WarmCO2. Dat laatste speelde bij telers met een andere CO2-bron ook deze zomer weer parten. “En vergis je niet”, zo merkt Wouter op, “subsidies zoals SDE+ en SDE++ op andere verduurzamingsprojecten zijn aantrekkelijk voor telers, zeker in de opstartfase van een project. Maar subsidies zullen wegvallen en de vraag is dan wat er overblijft. Bij WarmCO2 is leveringstechnische zekerheid ingebouwd en dat geeft duidelijkheid voor de toekomst.”

Zonrijk gebied

Ook de zon geeft telers in het gebied zekerheid. Weinig gebieden in Nederland zijn zo rijk bedeeld met zonlicht als rondom Westdorpe. Toch willen telers om jaarrond te kunnen telen ook kunstlicht kunnen gebruiken. “Het glastuinbouwgebied bij Westdorpe is voor met name glasgroentetelers aantrekkelijk om zich te vestigen omdat de randvoorwaarden om kunstlicht te gebruiken aanwezig zijn”, aldus Wouter.
Iedereen begrijpt dat het kopen van een glastuinbouwkavel niet hetzelfde is als het kopen van een huis. Toch zijn de eerste stappen voor geïnteresseerden eigenlijk hetzelfde. “Bel ons eens op voor een verkenningsgesprek en kijk rond in de omgeving”, adviseert Erik. “En maak een praatje met de buren aubergine-, paprika- en tomatentelers, net zoals je bij het kopen van een huis doet.”
 

Bron: bpnieuws.nl