do, 07-19-2018, 15:55
Nieuws

'Unieke' proeffabriek verwerkt oud isolatieschuim tot duurzame bouwisolatie

Over een jaar moet hij draaien in Terneuzen: de eerste en voorlopige enige proeffabriek waar 'bouwpiepschuim' wordt gerecycled tot nieuw isolatiemateriaal: PolyStyreneLoop B.V. De bouw, die in januari begint naast chemiebedrijf ICL-IP, kost 7,2 miljoen euro. Europa draagt 2,7 miljoen euro bij. Uit de regiodeal die het Rijk met Zeeland heeft gesloten, komt 1 miljoen euro op tafel voor de verwerking van styrofoam ofwel 'blauwe isolatieplaten'. 

PolyStyreneLoop BV

PolyStyreneLoop BV is een initiatief van Lein Tange van ICL-IP in Terneuzen en Jan Noordegraaf van Synbra Technology in Etten-Leur. In Terneuzen wordt over een jaar isolatieschuim - de zogeheten blauwe platen - op industriële schaal volledig circulair verwerkt tot een nieuw isolatieproduct. 

Lein Tange:

,,We zijn met iets unieks bezig. We worden dé Europese testfabriek voor recycling van bouwpiepschuim. De hele waardeketen, van producenten tot recyclingbedrijven, hebben we aan boord gekregen. Zij vormen de coöperatie achter PolystyreneLoop BV''

PolyStyreneLoop

Vlamvertrager

Uit de blauwe bouwisolatieplaten kan naast polystyreen (piepschuim), ook broom teruggewonnen worden. Het bouwschuim dat sinds de jaren zestig in woningen is gebruikt, bevat de broomhoudende vlamvertrager HBCD. Sinds dit jaar is de vlamvertrager verboden door de Europese Unie, omdat hij het milieu mogelijk schade kan toebrengen. Op dit moment wordt broomhoudend isolatiemateriaal verbrand. Dat hoeft straks niet meer. ICL-IP heeft veel ervaring met het terugwinnen van broom en heeft een procedé ontwikkeld om broom te verwerken tot een milieuvriendelijker vlamvertrager: gebromeerde butylrubber (FR122P).

Banen

Per jaar recyclet de fabriek 3.300 ton Europees bouwpiepschuim. Afhankelijk van het aanbod is uitbreiding of een tweede fabriek mogelijk. Momenteel wordt een inzamelsysteem opgezet met laadpunten in tal van landen. Daarnaast vermindert de uitstoot met 15 ton per jaar aan choorfluorkoolwaterstoffen die uit de blauwe platen komen. Deze cfk's tasten de ozonlaag aan. Ook levert de proeffabriek werk op.  In eerste instantie zo'n 13 directe en tientallen indirecte banen. Verder is er een rechtstreekse verbinding met het onderwijs. Stagiairs van de HZ University of Applied Sciences gaan er logistiek en wellicht ook laboratoriumwerk doen.

bron: PZC