do, 10-11-2018, 14:23
Nieuws

Visie op de benodigde ontwikkeling in de Zeeuwse logistiek

De logistieke sector is volop in beweging. De veranderingen zijn enorm. Denk aan de energietransitie, de digitalisering van de sector, internet of things, Brexit, blockchain, robotisering, autonoom transport en de krapte op de arbeidsmarkt.

Al deze veranderingen hebben in de nabije toekomst invloed op uw business en bedrijfsvoering. Dit roept vragen op als:

  • Hoe raken deze ontwikkelingen mijn bedrijf of sector in Zeeland?
  • Welke innovaties zijn nodig om mijn bedrijf of de sector in Zeeland concurrerend te houden?
  • Hoe kan ik die innovaties zo efficiënt mogelijk toepassen?
  • Op welke onderwerpen is samenwerking nodig en met welke partijen?

Zeeland Connect presenteert op 22 oktober de lange termijnvisie “logistiek Zeeland 4.0”. In deze visie worden voorstellen gedaan hoe de regio adequaat en efficiënt op de veranderingen in de logistieke sector kan inspelen. Deze sessie is inclusief diner.

Op dit moment wordt er aan de visie gewerkt. Afstemming met bedrijven, de topsector, overheid, onderwijs en sectorinstituten vindt plaats. Natuurlijk is hier een zo breed mogelijk draagvlak van de bedrijven bij nodig. Zeeland Connect kan en wil bedrijven ondersteunen in de aankomende transitie.

Voor wie?

Om het draagvlak onder bedrijven zo groot mogelijk te maken, nodigt Zeeland Connect CEO’s, directeuren en logistiek/operationeel managers van bedrijven die een belangrijke rol spelen in de Zeeuwse transportsector uit om de Zeeuwse visie op logistiek verder communiceren en verfijnen. Ook zijn er vertegenwoordigers van Topsector Logistiek, ministeries, sectororganisaties en regionale samenwerkingsverbanden uitgenodigd. 

Locatie

Provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg

Datum & tijd

maandag 22 oktober, 17.00 - 20.00 uur

Aanmelden

mail naar info@zeeland-connect.nl