wo, 02-05-2020, 09:57
Nieuws

Vraag naar bedrijfsgrond Zeeland blijft groeien

De vraag naar kavels op bedrijventerreinen in Zeeland blijft de komende tien jaar groeien, meldt BNdeStem op basis van een prognose die de Provincie Zeeland heeft laten maken. Invest in Zeeland heeft hier aan meegewerkt, net als andere belanghebbenden zoals gemeenten en havenbedrijf North Sea Port.

Voldoende ruimte om nieuwe bedrijven te vestigen

Er is zo’n 100 tot ruim 200 hectare nodig, ofwel 9 tot 17 hectare per jaar. De grootste vraag naar ruimte komt van bedrijven in de logistiek, groothandel en industrie. Regionale bedrijventerreinen bieden nog voldoende ruimte om nieuwe bedrijven te huisvesten.   

Gemeenten kunnen in hun eigen bedrijventerreinenprogramma aangeven of bestaande terreinen moeten worden uitgebreid en/of opgepept. Daarbij kunnen ze eisen stellen om te zorgen dat bedrijven duurzaam te werk gaan. 

Trends die invloed hebben op bedrijventerreinen

Vier grote trends hebben tot 2030 een forse invloed op regionale bedrijventerreinen:

  1. Bedrijven moeten duurzaam en met groene energie produceren en werken;
  2. hergebruik van reststromen, dus productie zonder afval;
  3. vergaande automatisering en de inzet van robots;
  4. mensen kopen steeds meer via internet, waardoor de verwachting is dat de komende vijf jaar op bedrijventerreinen steeds grotere distributiecentra neerstrijken. 

Grootschalige distributiecentra op Tholen

Regionaal zijn er verschillen:

  • De meeste bedrijfsgrond wordt uitgegeven op de Bevelanden (ruim 2 miljoen van de in totaal 5 miljoen vierkante meter vloeroppervlak), gevolgd door Zeeuws-Vlaanderen. Vooral logistiek en groothandel zijn sterk vertegenwoordigd op de Bevelanden.
  • Het huidige aanbod aan bedrijventerreinen is wat versnipperd. De aanbeveling is daarom om grote distributiecentra op Tholen te concentreren, dicht tegen de A4. 
  • In andere regio’s is het aanbod van bedrijfsgrond goed en voldoende. Zeeuws-Vlaanderen kent een iets hogere leegstand ten opzichte van bedrijventerreinen boven de Westerschelde.

Kwart van de Zeeuwse beroepsbevolking werkt op de bedrijventerreinen

Op regionale bedrijventerreinen werken 41.200 mensen in 3650 bedrijven. Dat is bijna een kwart van de Zeeuwse beroepsbevolking.

Bijna een derde van wat de BV Zeeland verdient, komt van de 199 'droge' bedrijventerreinen (niet in de havens) die Zeeland telt. Deze bedrijven zijn nauw verbonden met de zeehaventerreinen van North Sea Port, want veel toeleveranciers van grote bedrijven in de havens zitten op regionale bedrijventerreinen.

 

bron: BndeStem