do, 04-23-2020, 07:54
Nieuws

Wat is een regionale ontwikkelingsmaatschappij en wat heb je eraan?

We zeggen het hier vaak: Invest in Zeeland is onderdeel van de regionale ontwikkelingsmaatschappij NV Economische Impuls Zeeland (Impuls). Maar wat is dat nu precies, zo'n regionale ontwikkelingsmaatschappij, ofwel ROM?

De regionale ontwikkelingsmaatschappij is een onderneming met publieke aandeelhouders, gericht op het versterken van de economie en werkgelegenheid in een regio. Wij zijn een neutrale speler in de regio en hebben geen winstoogmerk.

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen werden ooit, op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, opgericht om de economische achterstand van een regio op te lossen. In Zeeland is dat iets anders gegaan: Impuls is opgericht door de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten en later is het ministerie daarbij gekomen als aandeelhouder.

Versterken van de regionale economie

Inmiddels is onze focus verschoven naar het versterken van de regionale economie in het algemeen:

  • Wij laten ondernemers innoveren, investeren en internationaliseren om hun groei te versnellen. Zo zorgen we voor de duurzame groei van de regionale economie en werkgelegenheid.
  • De ROM’s ondersteunen ondernemers in tijden van crisis zoals nu bij de gevolgen van de corona-crisis.
  • Wij zetten ons in om op maatschappelijke thema’s zoals bijvoorbeeld gezondheid, duurzaamheid, voeding en digitalisering voor en met het innovatieve mkb impact te maken. 
  • Wij zijn de linking pin tussen Rijk en regio op economisch terrein. Zo werken we nauw samen met het Invest in Hollalnd-netwerk, Invest-NL, TechLeap en Trade NL.
  • Wij bundelen de krachten van diverse innovatieloketten, economic boards, netwerken en subregio’s.
  • Wij zijn actief op het gebied van ondersteuning bij internationalisering en exportambities.

Website rom-nederland.nl 

In Nederland zijn er zeven ROMs, die steeds intensiever samenwerken. Ze hebben hun krachten ook gebundeld op de website rom-nederland.nl waarop onder meer succesverhalen en interessante feiten en cijfers de vinden zijn. Bijvoorbeeld deze, die maar weet laten zien dat hoewel ROMs misschien nog niet altijd even zichtbaar zijn, ze wel degelijk het nodige doen om ondernemers te  maar deze feiten en cijfers bewijzen hun nut:

  • Zestig procent van de bedrijven die venture capital aantrekt, doet dit mede dankzij een investering vanuit een regionaal ontwikkelingsfonds.
  • Jaarlijks realiseren de ROM’s bijna 500 innovatietrajecten en business cases met meer dan 1.000 ondernemers.
  • In 2018 investeerden de ROM’s vanuit hun eigen fondsen in 112 startups, scale-ups en innovatieve mkb-bedrijven. Vanuit hun overige fondsen in beheer verstrekten ze daarnaast financiering aan 141 bedrijven.
  • De ROM’s hebben momenteel meer dan 500 bedrijven in portfolio en meer dan € 1 miljard aan investeringsfondsen in beheer, en vormen daarmee met afstand de meest actieve investeerders van Nederland.

 

bron: rom-nederland.nl