ma, 07-17-2017, 10:44
Nieuws

Weinig ongewenst vrachtverkeer in Zeeland

Er is in Zeeland nauwelijks sprake van ongewenst doorgaand verkeer. Dat concludeert de provincie Zeeland uit het Verkeersonderzoek Zeeland 2016.

"De vrachtwagens die door de provincie rijden, hebben in 95 procent van de gevallen Zeeland als begin- of vertrekpunt", laat de provincie in een persbericht weten. Het verkeer bundelt zich volgens Zeeland vooral op de hoofdwegen A58, N62 en N61: de Dammenroute en Zeelandbrug zijn minder in trek." Dat zijn de belangrijkste conclusies van het Verkeersonderzoek Zeeland 2016. Het rapport geeft inzicht in de herkomst, bestemming en routekeuze van motorvoertuigen in Zeeland.

"De verkeersstroom in noordzuidrichting, over de Oosterschelde en Grevelingen, is de afgelopen tien jaar nauwelijks toegenomen. Sinds 2012 neemt het verkeer hier zelfs af. Dat weerspreekt de vrees voor dikke stromen (vracht)verkeer op deze route." 

Stroomwegen

De afgelopen vier jaar is geïnvesteerd in zogeheten stroomwegen: een type weg dat bestemd is om veilig en vlot van A naar B te rijden. "Denk bijvoorbeeld aan de verdubbeling van de Sloeweg, de aanleg van de Sluiskiltunnel en de opwaardering van de N61. Het blijkt dat dit zijn vruchten afwerpt."

Zeeland blijft daarom investeren in goede bereikbaarheid van Zeeland en een veilige inrichting van de wegen. "Aanpak van knelpunten op de Midden-Zeelandroute heeft daarbij prioriteit. Ook het voorkomen van doorgaand vrachtverkeer blijft van belang."

Vrachtverkeer

Het totale verkeer is volgens de provincie gemiddeld met tien procent toegenomen.

Voor dit onderzoek is van 8 tot en met 14 oktober het vrachtverkeer in Zeeland zeven keer 24 uur gemeten. Dat gebeurde met behulp van camera's langs de belangrijkste toegangswegen. Ook op tussenpunten zijn camera's geplaatst om de routekeuze te kunnen meten.

Het verkeer in Zeeland wordt elke vier jaar in beeld gebracht.

 

Bron: Transport Online, Provincie Zeeland