di, 03-07-2017, 13:57
Nieuws

Wereldwijd uniek Zeeuws project: besparing van energiekosten door delen van restwarmte bij bedrijven Wiskerke Onions en Lamb Weston / Meijer

Wiskerke Onions en Lamb Weston/Meijer in Kruiningen gaan een restwarmtekoppeling realiseren en gaan hierdoor flink op de energiekosten en -consumptie besparen. Het is een wereldwijd uniek project dat een initiatief is van het industriële symbiose platform Smart Delta Resources (SDR).

Binnen SDR werken energie-intensieve bedrijven in de Delta-regio samen om energie en grondstoffen uit te wisselen om de concurrentiepositie te verbeteren en de druk op de fossiele industrie te verminderen. SDR maakt de materiaal- en energiestromen van bedrijven zichtbaar en ontwikkelt businesscases om energie- en materiaalstromen uit te wisselen. SDR wordt gefaciliteerd door de Economische Impuls Zeeland, waar ook Invest in Zeeland onderdeel van uitmaakt.

Wereldwijd uniek Zeeuws project

Het is wereldwijd uniek om restwarmte van een fritesproducent te benutten voor het drogen van uien bij een naastgelegen uienverwerkend bedrijf en dat 2 internationale agro-food bedrijven zo succesvol samenwerken op het gebied van duurzaamheid. Wiskerke Onions neemt het leeuwendeel van de investering van 1,6 miljoen euro in de restwarmtekoppeling voor haar rekening en heeft voor bijna 800.000 euro subsidie gekregen van de Provincie Zeeland.

Lamb Weston / Meijer stelt haar restwarmte gratis ter beschikking en ontvangt zo'n 13.000 euro subsidie van de Provincie voor personeels- en ontwerpkosten. Met deze subsidies wordt de businesscase economisch rendabel, zonder subsidie zou de restwarmtekoppeling niet worden gerealiseerd en de daarmee samenhangende energiebesparing niet worden bereikt.

Besparing door delen van restwarmte

Het delen van restwarmte onder de internationale bedrijven op het industrieterrein de Nishoek in Kruiningen bespaart in potentie 500.000 m3 aardgas per jaar en vermindert in potentie 875 ton CO2-uitstoot per jaar. Het project biedt perspectief voor verdere uitbreiding naar andere bedrijven. De restwarmte is afkomstig van het bakproces in de fritesfabriek en heeft een lage temperatuur. Lamb Weston / Meijer kan de restwarmte zelf niet gebruiken, maar Wiskerke Onions kan er uien mee drogen op een temperatuur van 25-30 graden Celsius.

Subsidie uit Greendeal

De Provincie Zeeland betaalt de 800.000 euro subsidie uit een eerder gesloten Green Deal met de Rijksoverheid om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Uit deze Green Deal is eerder ook subsidie voor het project Sloewarmte in Vlissingen-Oost en het project Stoomrecompressie van Dow Benelux verleend.

Gedeputeerde Ben de Reu (Energie): 

"We zijn heel erg blij met dit prachtige initiatief en deze samenwerking in Zeeland. Het is een grote stap in het toekomstbestendig maken van de Zeeuwse economie. Momenteel onderzoeken we of we in de toekomst meer van dit soort projecten kunnen gaan financieren uit een nog op te richten industrieel infrastructuurfonds."

Zeeuws beleid

Het project past in het beleid van de Provincie Zeeland dat staat verwoord in de Economische Agenda 2017-2021 en past in de huidige maatschappelijke opgave circulaire economie en energietransitie. 

 

bron: smartdeltaresources.com