do, 04-28-2016, 15:55
Nieuws

Zeeland goede voedingsbodem voor synchromodaal transport

In steeds meer regio's nemen verladers het initiatief om goederenstromen te bundelen en andere transportmodaliteiten in te zetten. Vanuit Brabant en Zeeland zijn verbindingen per spoor en binnenvaart opgezet met Hongarije, terwijl in oktober vanuit Rotterdam een eerste trein met gekoelde producten naar Valencia vertrekt. De Topsector Logistiek gaat deze regionale initiatieven ondersteunen en heeft dat bekrachtigd in overeenkomsten met de regio's Brabant en Zeeland, dat meldt Logistiekprofs.

Synchromodale verbinding

Veel verladers willen transportmodaliteiten inzetten die duurzamer zijn dan wegtransport, maar ontberen het volume om vaak genoeg een trein of boot te laten varen. Door samenwerking slagen verschillende verladers er toch in om een synchromodale verbinding op te zetten.

Zeeland Connect

In Zeeland hebben Yara en Cargill hun goederenstromen op het binnenvaarttraject naar Hongarije gebundeld. Yara produceert in Sluiskil kunstmest, terwijl Cargill zonnebloempitten uit Hongarije haalt. Ook de stromen van Yara uit Finland gaan niet meer rechtstreeks naar Hongarije, maar via shortsea naar Sluiskil en vandaar op het binnenvaartschip richting Centraal-Europa. "We onderzoeken nu of we ook andere verladers kunnen toevoegen", vertelt Erwin Salemink van Zeeland Connect, een project van NV Economisch Impuls Zeeland, de organisatie die bemiddelt tussen Zeeuwse verladers.

Topsector logistiek

De Topsector Logistiek ondersteunt de regionale initiatieven, wilt daarvoor de nodige faciliteiten bieden en helpt om regionale projecten ook weer te verbinden met soortgelijke projecten in andere regio's. Tijdens het congres hebben NewWays en Zeeland Connect samen met Lean & Green Synchromodal samenwerkingsovereenkomsten ondertekent die synchromodaal transport een verdere impuls moeten geven.

 

bron: Logistiekprofs