wo, 09-30-2020, 11:17
Nieuws

Zeeland onderzoekt of je van gassen uit tankers een product kunt maken

Kun je de uitstoot van ontgassende tankers omwerken tot grondstoffen, zodat ze niet meer in de atmosfeer terecht komen? Daar wordt in Zeeland onderzoek naar gedaan. 

Duurzame oplossingen

De insteek van het onderzoek is de dampen uit de schepen terug te brengen tot producten en/grondstoffen. Dit verhoogt de duurzaamheid en maximaliseert de luchtkwaliteit. Het onderzoek is een initiatief van Martens Cleaning en Impuls Zeeland (waar Invest in Zeeland onderdeel van is).

Studenten van de HZ University of Applied Sciences en Avans Hogeschool gaan alle facetten onderzoeken die hierbij een rol spelen en aan welke regels en wetten moet worden voldaan. In een later stadium zal Scalda en mogelijk ook de Zeeuwse maakindustrie hierbij betrokken worden.

Keuze voor varend ontgassen

De huidige manier van varend ontgassen van tankers is slecht voor de (Zeeuwse) luchtkwaliteit. Jaarlijks passeren duizenden tankers de Zeeuwse kust, waarvan een deel laadt en lost in de Zeeuwse havens. Daarbij worden benzeenhoudende reststoffen de lucht ingeblazen.

In het onderzoek naar een nieuwe oplossing wordt gekozen voor een nieuwe manier van “varend ontgassen”, omdat hiermee de wachttijden voor tankers bij stationaire ontgassingsinstallaties en dampverwerkingsinstallaties wordt voorkomen. Hierdoor is veel meer ontgassingscapaciteit beschikbaar en wordt de leefbaarheid van de omgeving verhoogd. Dit is economisch gunstiger voor de regio en zal daardoor makkelijker en sneller kunnen worden ingevoerd.  

Landelijke aanpak

Het Rijk wil de lozing van deze dampen door tankers verbieden, maar wacht op overeenstemming in alle Rijnstaten. Als het lukt al varend milieuvriendelijk te kunnen ontgassen, bespaart dat rederijen veel tijd en geld. Tankers hoeven dan niet te wachten bij ontgassingsinstallaties en dampverwerkingsinstallaties in havens.

 

bronnen: Impuls Zeeland en BNdeStem