ma, 11-06-2017, 09:24
Nieuws

Zeeland presenteert actieprogramma om techniek in onderwijs te stimuleren 

Zeeland presenteerde donderdag het Techniekpact Zeeland, een actieprogramma in Middelburg waarbij techniek in het onderwijs meer gestimuleerd wordt.

Vertegenwoordigers van onderwijs, overheden en bedrijfsleven presenteerden het actieprogramma in Middelburg om het leren en werken in de wetenschap en techniek te stimuleren.

Het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid in Zeeland willen ervoor zorgen dat er voldoende technisch gekwalificeerde arbeidskrachten blijven voor de vraag vanuit het bedrijfsleven. Er zijn al projecten in gang gezet, zoals trainingen voor de hybride docent: iemand uit de praktijk die een deel van zijn tijd les geeft.

"Dit is noodzakelijk, omdat veel technische docenten de komende jaren uitstromen en opvolging in de huidige arbeidsmarkt lastig is", laat een woordvoerder van de provincie Zeeland weten.

Een andere ontwikkeling is de Zeeuwse Tech-mavo: een mavo met aandacht voor wetenschap en techniek, te vergelijken met het Technasium voor havo en vwo.   

Robotisering

In het actieprogramma staan nog meer projecten. Strategische afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven is daarbij een belangrijk speerpunt.

De digitalisering en robotisering hebben grote invloed op de manier waarop bedrijven werken en dat vraagt speciale vaardigheden van leerlingen. Daarom komt er vanaf de basisschool meer techniekles.

Concurrentiepositie 

Het techniekpact is verbonden met Campus Zeeland, een samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland. Campus Zeeland wil de concurrentiepositie van Zeeland versterken en met onderzoek en onderwijs innovatief inspelen op maatschappelijke en economische veranderingen.

Omdat het pact vooral in de praktijk gestalte moet krijgen, is het actieprogramma opgesteld voor de periode tot 2020. De provincie Zeeland investeert 25.000 euro in het pact en het bedrijfsleven, onderwijs en (nationale) overheden dragen ook een steentje bij.

Bron: Nu.nl
Afbeelding: Zeeland Business