wo, 01-18-2017, 16:22
Nieuws

Zeeland Refinery investeert 40 miljoen in grootste hydrocracker ter wereld in Vlissingen

Ruim twee jaar geleden opende minister Henk Kamp van Economische Zaken de vernieuwde en in capaciteit uitgebreide hydrocracker van Zeeland Refinery in de haven van Vlissingen, de grootste ter wereld. Nu pompen de aandeelhouders Total en Lukoil daar nog eens 40 miljoen euro in meldt de PZC.

Nog energiezuiniger

Hoewel de hydrocracker al één van de energiezuinigste is, is de redenatie dat de investering goed is voor het milieu en voor de eigen portemonnee. De raffinaderij hoort bij de beste 10 procent van de wereld. Zeeland Refinery wil echter nog een stap zetten door de hydrocracker uit te breiden. Tegelijkertijd zal er minder vaak een onderhoudsstop gemaakt worden: één keer in de 18 maanden in plaats van eens per jaar. Dat zorgt voor minder productieverlies en dus minder kosten.

De 'kraker' is het kloppende hart van de raffinaderij. Hij verwerkt zware gasolie tot brandstoffen zoals diesel en kerosine (vliegtuigbrandstof).

Algemeen directeur Tanneguy Descazeaud is blij met de investering van zijn aandeelhouders:

,,De hydrocracker kan nu niet alle grondstoffen even makkelijk verwerken. De investering is bedoeld om een brede scala aan grondstoffen, ook van mindere kwaliteit, te kunnen omzetten in diesel, kerosine, smeerolie en petrochemische grondstoffen.''

Marktomstandigheden

Zeeland Refinery speelt daarmee in op de marktomstandigheden, zegt Descazeaud. ,,Rusland is bezig met de bouw van een aantal conversiecrackers. Daardoor komt er minder grondstof beschikbaar. Om flexibeler te zijn in de aankoop van grondstoffen, komt er een derde reactortoren bij. De huidige twee reactors kunnen de grondstoffen waar we nu over spreken minder makkelijk verwerken.''

Werkgelegenheid

De derde reactor arriveert in 2019. Hij weegt 800 ton wordt zo'n 30 meter hoog. De komende drie jaar wordt het werk voorbereid. Dat varieert van engineering tot het daadwerkelijke pijpfitten en lassen. Per jaar zijn er zo'n 75 tot 100 mensen mee bezig. Deels eigen personeel, deels uitzendkrachten.

Verwacht wordt dat (regionale) toeleveranciers er ook van zullen profiteren. De nieuwe reactor wordt tijdens een lange onderhoudsstop in 2020 aangesloten en in bedrijf genomen. Op dat moment zijn er '2000 tot 3000 extra mensen op het terrein'. Bij Zeeland Refinery werken 420 vaste mensen en 250 uitzendkrachten.

Met de investering zijn de arbeidsplaatsen bij de raffinaderij voor een lange periode gewaarborgd. Bij de keuze om nog eens te investeren in Zeeland speelt voor de aandeelhouders ook de teamgeest van het personeel mee, onderstreept Descazeaud. ,,Er heerst op de werkvloer een enorme drive om te presteren én te innoveren.''

Smart Delta Resources

Zeeland Refinery is één van de bedrijven die is aangesloten bij het Smart Delta Resources (SDR) platform. Daarin werken 10 bedrijven in de Delta regio, waar Zeeland groot deel van uitmaakt, aan industriële symbiose. Dat doen zij sector-overstijgend: bedrijven in de chemie, staal, energie en food industrie werken samen om industriële verbindingen te leggen en uit te werken tot interessante business cases. De industriële symbiose tussen de verschillende sectoren in de regio heeft naast een duurzaamheidscomponent, ook een sterk uitgangspunt van economische optimalisatie.

Invest in Zeeland onderhoudt nauwe contacten met SDR en kan u vrijblijvend informeren over de eventuele mogelijkheden en kan u snel met de juiste personen in contact brengen, zonder dat u ergens aan vast zit en zonder kosten.

Bron: PZC