vr, 12-08-2017, 14:05
Nieuws

Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent verder als North Sea Port

De fusieovereenkomst tussen Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent is vrijdagmiddag officieel getekend. De nieuwe naam van de grensoverschrijdende fusiehaven wordt North Sea Port.

 

Alle acht aandeelhouders van beide havens stemden tijdens de afgelopen weken in met de fusie. De ondertekening vond plaats op een schip dat symbolisch vanuit Gent over de Nederlandse grens richting Terneuzen voer. Bij de ondertekening was een groot aantal hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, waaronder de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois, de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen en de aandeelhouders, bestuurders, klanten, relaties en medewerkers van beide havens.

De fusiehaven staat voor het 60-kilometer-lange grensoverschrijdende havengebied van Vlissingen, Borsele en Terneuzen in Nederland tot Gent in België. Direct na de ondertekening van de fusieovereenkomst werd de naam van de haven bekendgemaakt: North Sea Port. Er is gekozen voor een nieuwe naam die vernieuwing en ambitie uitdrukt, met een tikkeltje bravoure. Met ‘North Sea Port’ wordt er immers verder gegaan dan het voormalige ‘Gent’ en ‘Zeeland’. North Sea Port gaat voor het Noordzeegebied. De naam is bewust internationaal en geeft het nieuwe havenbedrijf en havengebied een unieke plaats in het hart van Europa. 

De toevoeging ‘Together. Smarter.’ benadrukt enerzijds het belang van hechte samenwerking met en tussen klanten, partners en stakeholders en anderzijds de focus op innovatie en slimmer werken. 

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: 'De fusie van Havenbedrijf Gent met Zeeland Seaports tot North Sea Port is van ongemeen grote betekenis. Door kennis, netwerken en middelen samen te leggen, versterken wij samen, vanuit het hart van Europa, onze economische positie binnen de Benelux, binnen West-Europa en het Noordzeegebied, binnen de Europese Unie én daarbuiten. Samen. Maar ook slimmer. De nieuwe haven is ambitieus en zet volop in op innovatie en vernieuwend ondernemen en kijkt hiermee vol vertrouwen de toekomst tegemoet. North Sea Port zal een enorme stimulans zijn voor de economie van Vlaanderen en Nederland.'

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, voegt daar aan toe: 'Deze havenfusie laat zien dat je samen hele mooie resultaten behaalt als je grensoverschrijdend durft te denken. North Sea Port barst van de ambitie en kan door het bundelen van alle activiteiten komende jaren blijven doorgroeien.'

Begin 2018 wordt de Europese naamloze vennootschap opgericht als holding van de twee dochterbedrijven Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent. Hiervoor zal onder meer een toezichthoudend orgaan worden geïnstalleerd. Verder komt er een aandeelhouderscommissie met alle verkozenen van de gemeenteraden, raden en staten en provincieraden – de aandeelhouders. De holding wordt gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Sas van Gent, in het midden van het havengebied net op de grens van Nederland en België. Het toekomstige Havenhuis in Gent – het Huis van de Vrije Schippers op de Graslei – zal fungeren als internationaal uithangbord.

North Sea Port positioneert zich meteen in de Europese top van zeehavens: ze is de nummer drie in toegevoegde waarde en de nummer tien in goederenoverslag. Tegen 2022 wil North Sea Port een vooraanstaand merk in de internationale havenwereld zijn. Ze wil tegen dan de toegevoegde waarde met 10% laten groeien, de overslag via zeevaart laten toenemen tot 70 miljoen ton (nu 62 miljoen ton) en die via binnenvaart tot 60 miljoen ton (nu 55 miljoen ton). Er wordt verwacht dat de werkgelegenheid toeneemt tot 100.000 arbeidsplaatsen (direct en indirect, nu afgerond 97.000). North Sea Port beschikt over haast 1.000 hectare uitgeefbare gronden. 

Bron: Nieuwsblad Transport, Omroep Zeeland, Nu.nl