di, 10-30-2018, 17:04
Nieuws

Zeeuws Energieakkoord Dialoog met Ed Nijpels

Tijdens de officiële kick-off van het Zeeuws Energieakkoord geeft Ed Nijpels toelichting op het landelijke Klimaatakkoord: wat betekent dit voor de regio.

Ed Nijpels is de voorzitter van het Klimaatberaad. Het Klimaatberaad is het coördinerend overlegorgaan om tot een nationaal Klimaatakkoord te komen naar aanleiding van de in Parijs gemaakte klimaatafspraken. Ed Nijpels gaat in op wat het landelijk Klimaatakkoord betekent, en wil graag uw ideeën / suggesties etcetera horen. Onder leiding van Rogier Elshout kunt u in een interactieve sessie in gesprek gaan over het Klimaatakkoord. Ed Nijpels en gedeputeerde Ben de Reu (namens Zeeland) zullen op vragen en meningen reageren. Een unieke kans om uw mening te laten horen en om meer kennis op te doen.
Maar er is meer te doen deze dag (scroll naar beneden voor het programma). Ook staat er een hapje en drankje voor u klaar.

Ed Nijpels:

“We staan voor de grootste verbouwing van Nederland. Dat kunnen we niet vanuit Den Haag. Het gaat om een maatschappelijke transitie en niet alleen maar om het uitvoeren van technische maatregelen. Om deze transitie te laten slagen is betrokkenheid in dorpen, steden en regio’s van groot belang.
Een Zeeuws Energieakkoord geeft daar uitvoering aan.”

Waar?
CCXL zaal CineCity Vlissingen
Spuikomweg 1, 4381 LZ Vlissingen
De zonnetrein rijdt deze dag van en naar het station en CineCity.

Wanneer?
Woensdag 31 oktober 2018
Side-Events van 15.00 uur – 16:30 uur
Sessie met Ed Nijpels van 17.00 – 18.30 uur

Aanmelden
Aanmelden kan via dit formulier. Geïnteresseerden uit uw netwerk zijn ook van harte welkom, voel u vrij om deze uitnodiging door te sturen. U kunt zich voor één Side-Event aanmelden, zie bijgaand programmaoverzicht hieronder. Na aanmelding ontvangt u het programma van het betreffende Side–Event.

Vragen?
Heeft u nog vragen, of wilt u een stand bemannen op de energiemarkt? Neem dan contact op via energie@zeeland.nl

Over het Zeeuws Energieakkoord

Maatschappelijke instellingen, overheden, bedrijven en burgers werken samen aan het Zeeuws Energieakkoord. Zij geven uitvoering aan het landelijk Klimaatakkoord voor een energieneutraal Zeeland in 2050. De initiatiefnemers zijn: netbeheerder Enduris, Impuls Zeeland, Provincie Zeeland, Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en Waterschap Scheldestromen.