Energie

Nederland loopt voorop in offshore-, hernieuwbare- en smart energy. Om deze reeds sterke positie nog meer te versterken biedt Nederland goede R&D faciliteiten en uitstekende subsidieregelingen die innovaties op het gebied van energie ondersteunen en stimuleren. 

Diverse energiesector

Zeeland kent een sterke energiesector. Zeeland is omringd door water. Dat biedt veel mogelijkheden voor getijdenenergie en windenergie. Bovendien zijn nieuwe technologieën om energie te winnen uit water of wind een goed exportproduct. De kennis over deze technologieën die hier opgedaan wordt, kan in deltagebieden over de hele wereld gebruikt worden. Verder telt Zeeland een flink aantal industriële bedrijven. Dat biedt mogelijkheden om grote hoeveelheden restwarmte opnieuw te gebruiken en zo energie te besparen.  

Betrouwbare energievoorziening

De grote diversiteit aan manieren waarop energie wordt opgewekt in  Zeeland biedt bedrijven een betrouwbare en stabiele energievoorziening. Er wordt energie opgewekt in de kerncentrale in Borssele (de enige in Nederland) in een biomassa- en gascentrale en door middel van zonne- en windenergie. Daarnaast worden er tests gedaan op het gebied van getijdenenergie door middel van turbines in de Oosterscheldekering.

6 redenen waarom Zeeland dé hotspot is voor energie:

  • Sterk offshore cluster
  • Mogelijkheden voor getijdenenergie
  • Grootschalige opslag van energie in batterijen
  • Grootschalige opwekking van zonne-energie
  • Een van de veiligste kerncentrales van de Westerse wereld
  • Koploper in de circulaire economie

Resources and Tools