Waarom Zeeland dé hotspot is voor energie:

Mogelijkheden voor getijdenenergie 

Getijdenenergie is energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van eb en vloed.  Het verschil in waterhoogte dat ontstaat door eb en vloed kan gebruikt worden om energie  op te wekken. De hoeveelheid energie die hiermee kan worden opgewekt is afhankelijk van het verschil in de waterhoogte.

Het Nederlandse bedrijf Tocardo ontwierp een 1.2 MW getijdencentrale om elektriciteit op te wekken uit de sterke getijstromen van de Stormvloedkering in de Oosterschelde.

Deze installatie is het grootste getijdenenergie project in Nederland en de grootste commerciële getijde-installatie ter wereld. Deze installatie genereert genoeg energie voor 1000 huishoudens in Nederland.